[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<55r55v56r56v57r57v58r58v59r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ten člověk má mnoho nemocí v prsech a jest příštie jemu súchotin na životě neb na život. Pakli jest velmi tenká a zpěnilá, toť znamená nemoc plicnú. Pakli nemá pěn a že jest vody mnoho, toť znamená, že ten člověk jest tvrd v životě a nemuož dobře na chýšku choditi. A znamená zlé játry. Pakli jest pod žlutú aneb k žluté podobná, tak sprvu v jedné nemoci, tehdy znamená dlúhú nemoc. A v té nemoci strach jest za nemocného, a také, by smysla nezbyl.

Voda čistá jako zlato znamená zdravie

Jest li voda červená jako zlato, ani velmi tenká, ani velmi tlustá, toť znamená zdravého člověka.

Znamenaj. Voda červená jako krev a nenie jie mnoho

Jest li voda červená jako krev a nenie li jie velmi málo v nemoci, to jest dobré znamenie. Jest li vody velmi málo a okolek černý, toť jest smrtedlné, a najviec jest li jemu jazyk ostr a hoří li v ustech jemu. Jest li voda červená a jest li jie málo u vodné nemoci, toť smrt znamená. Jest li že člověk vždy velikú horkost na sobě má, jako v zimnici, a že voda tlustá jest a že v té vodě kořenie jest jako třené aneb jako zrnce, toť také znamená nemoc smrtedlnú.

Nota. Tuto znamenaj pilně čtveru věc o okolciech, jenž svrchu na vodě bývá

Čtveru věc znáti máme na vodě. Včas svrchu na okolku co v tom uzří aneb co na tom znáti máme. Takto praví Egdius o okolku, jenž svrchu na vodě bývá.

Okolek tlustý a široký, postavy vodné

Jest li okolek tlustý a široký a postavy vodné, toť znamená nemoc v hlavě nazad od studenosti a od vlažnosti.

Okolek červený a tlustý

Pakli jest okolek červen a tlust, toť také znamená nemoc v hlavě napřed v čele od přielišné krve.

Červený a tenký okolek

Pakli jest voda červená a tenká, toť znamená bolest v bravé straně od horkosti a od suchosti.

Bielý a tenký okolek

Pakli jest okolek běl a tenek, tehdy bolest jest v levé straně hlavy od studenosti.

Olověné barvy a černý okolek

Jest li okolek olověné barvy a čern, toť znamená mdlobu a nemoc v mozku, a jest se báti, aby ten člověk neumřel.

Promění li se ten olověný neb černý okolek

Pakli se voda promění od barvy olověné a od barvy černé v červenú a v světlú barvu, tehdy věz,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).