[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<58r58v59r59v60r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mnoho rozličné barvy na vodě

Jest li mnoho a rozličné barvy, tehdy všecko tělo jest neduhy zaměsknáno.

Zelené barvy voda

Pakli voda kterého člověka jest, ješto má zimnici, bude li zelené barvy, ten bude mieti dnu.

O rozličných vodách ženských i o vodách panenských

Voda panenská jest jasná a čistá, ženy, jenž se jest té noci s mužem smilnila dřieve vody zachovánie, ta voda jest kalná a siemě na dně leží. Pakli žena jest obřezela neb těhotná, tehdy den druhý neb třetí voda jejie jest mnohá a čistá, ale na dně sú jako kvasnice, než den čtvrtý po početí svrchu jest čistá, ale na dně jest hustá a k kvasnicém podobná. Neb má kal na dně.

Voda krvavá

Pakli žena měsiečnú nemoc trpí, vodu má krvavú.

Voda kalná

Pakli voda které ženy jest kalná, tehdy má bolest v matce nebo v lóně. Jest li, že voda stojí v sklenici, a jest li obrúček na ní a třese se bez hnutie sklenice, tehdy ta žena má v sobě přielišné mokrosti a běžie jí po hřbetě v hlavu a po všem těle. A také žena ta má bolest v hlavě.

Voda červená a barvy ohnivé

Pakli žena má vodu červenú a ohnivé barvy, tať má horkost a zimnici veždajší. Pakli na vodě jest obrúček, tehdyť má bolest v hlavě. Aneb zlá horkost trápí ji v těle. Pakli voda jejie jest bielá jako voda řiečná, ta žena má žaludek studený a matku zastuzenú.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).