[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII D 10]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 10, 53r–60r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<53v54r54v55r55v56r56v57r57v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ostane tenká v sklenici, a někdy bude tlustá, i bude tenká.

Voda tenká a nekalná

Jde li voda tence od člověka a nebude li kalná, jest li nemoc veliká, najviec v jedné nemoci, toť všecko znamená nemoc dlúhú, nebť se nemoc ta brání proti přirození a mistr nemuož věděti, kdy by ta nemoc konec vzela.

Voda kalná a kal se doluov púštie u vodě

Bude li voda kalná tak, že se ten kal u vodě doluov pustí, tehdy věz, že to přirozenie s nemocí tú se vadí. Aneb k jistému zdraví nebo ku prostředku aneb k smrti jest, jakož Constantinus, ten mistr z kněh krále Šalomúna syna, mluvil jest, k jistému zdraví. Bude li ten kal u vodě běl a bude li se šířiti na vodě, a když sklenicí málo hne, že se ten kal znenáhla rozejde, toť se znamená jisté zlé. A najvíce v jedné nemoci. Ač by kal i svrchek byl nětco čeren.

Jest li kal a okolek zelen

Jest li kal a okolek zelen, tehdy viece se jest báti za nemocného, ač jest v jedné nemoci, že jest ta nemoc od horkosti v hlavu vstúpila a že člověk smysl svuoj ztratí. Máš znamenati, čím se spieše voda promění, a bude zespod kalná a svrchu čistá, tiem spieše člověk zdráv bude.

Voda černá, tlustá a smrdí, smrt znamená. Voda svrchu kalná a zespod tlustá

Jest li voda černá a tlustá a smrdí, toť smrt znamená a najviec v jedné nemoci, ač nepříde li od měchýře. Pakli přijde od měchýře, tehdyť jeho bolí napřed v měchýři v životě, tehdy ten člověk nemá mnoho horkosti. A někdy znamená se neduh přirozenie. Tehdy voda, když postojí, má svrchu kalná býti a zespod má tlustá býti. A někdy se znamenává, že se přirozenie čistí a že se ta nemoc z člověka táhne. A najviec zda by měl zimnici, ješto čtvrtý den bývá. Tehdy má býti mnoho vody a má býti tenká.

Svrchu černá a zespod tenká

Pakli jest voda svrchu černá a zespod tenká, a má li ten člověk jeden neduh tak, že jeho hlava bolí, tehdy, když se ten obrátiti chce, jde jemu krev z nosa.

Jest li voda bielá a čistá jakožto voda

Jest li voda bielá a čistá,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 25 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).