[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<259r259v260r260v261r261v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

krmě mléčné, ani slušie jiesti mléko a ryby spuolu. Nebo podlé řeči Avicennovy od toho člověk malomocen bývá. A když by sě člověk opil, neslušie jemu jiesti na to, leč by mu sě velmi chtělo. Také voda na lačno nenie zdráva, neb kazí žádost jedenie. Ani slušie na sytý žaludek píti ani mnoho jiesti. A které pitie najlepšie, to jest po obědě najškodlivějšie, neb prorazí nepožitú krmi a tu životu uškodí. Létě studené krmě, a zimě horké krmě slušejí. Na sytý žaludek nezdrávo sě mýti ani brzo po lázni jiesti slušie. Jest sě nezdravo v nové lázni mýti a vždy sě po lázni teplu mieti. Také má člověk dobrého povětřie hledati a povětřie nejasného a nečistého sě varovati, buďto smrduté neb nesmrduté. A když jest jasno, slušie ranějie vstáti nežli v mračno; horkého sě povětřie slušie varovati. Neb pro veliký pot člověk měkek bývá, ale ot veliké zimy člověk tvrdne. Neb zima mokrost vyžene. Buď toho člověk tak pilen, aby nebyl ani velmi vesel, ani velmi smuten, ani hněviv. A ktož tyto věci svrchupsané zachová, zajisté s boží pomocí bude dlúho zdráv.

Angelicacizojazyčný text

Anjelika, druzí jemu řiekají svatého Ducha kořenie, jest velmi dobrá proti čáróm, ktož ji při sobě nosí, i proti črvóm jest spomocna. A ktož ji ráno hryze, spomocna jest proti jedu, kdyžto člověk v jiedle aneb u pití jěd přijme. Též spomáhá v jiedle neb v pití přijata. Také u vodě vařena a ráno teple pita, točíš na čtítrobu, všecku mokrost z prsí vyžene a všicku břidkost od srdce, neb jest hořká a silná. Také ztlučena se strdí a přižívaná na ránu, ješto had neb vsteklý pes ujie, jest spomocna. Též stlučena, a soli málo přičiniec, spomáhá, kdyžto tak přiložena bude na lítú neb na zlú, druzí řiekají na dobrú, neštovici. Také pomocna jest těm, ješto tratie, když ji na čtítrobu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).