[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Gallacizojazyčný text

Dubová šiška jest studená a mokrá na druhém stupni a jest ovoce hrubé na dubě, a lehké nenie hodné. Ale nová a zralá a hlízovatá neprovrtaná hodí sě k zatvrzení, zadržení[aq]zadržení] zadrzenie a usušení[ar]usušení] uſuſſenie ran. A protož proti hlízám jest hodna v uší horkým a komuž třevo zadkem vychodí. Také ztlučené a sypané na divie maso, spudí to maso. Také spálené na uhlí a uhašené v uoctě a v soli stavuje červenú nemoc a krev.

Tiriacacizojazyčný text

Dryák má stblo dúpnaté, vysoké a listie široké jako klenice a siemě jako klest[42]nejisté čtení v hrozniech a má moc horčiti a shřievati, zaháněti a rozpustiti. A s sěmene dělají olej, ješto přičiňují k mastem. Ktož tři zrna vezma i zetře jě i požívá jich, čistí ozkřivici a kalostudnost a vlhkosti mokré. A hýbají tracením a červenú nemocí, a rosteť v zahradách.

Tapsus barbatuscizojazyčný text

Divizna aneb psoser aneb ličidlo má dlúhý stvol a žlutý květ a široké listie bledé, hodí sě zátkú třieti[43]nebo „zadku třieti“?, srov. rkp. 372/22 Okresního muzea Pardubice ze zač. 17. stol., fol. 381r: „spomáhá těm, kteříž tok krve zadkem trpí, když tím listem zadek utírají, neb ten tok svou mocí stavuje“, ktož má červenú nemoc, neb tvrdí a stavuje. Také sě hodí, komuž pastelín vychodí z horké příčiny, když tiem paří.

Trifoliumcizojazyčný text

Dětel jest dvój, zahradní a planý. Miezka jeho s strdí čistí vředy v očí a bělmo shoní a ostří zrak. Takéť sě hodí proti bolesti múdu pařiece.

Cordisonumcizojazyčný text[44]výraz je možná přeškrtnut Agramencizojazyčný text

Děvesil aneb púpava, když jej dáš kokotu, přemóž jiné. Neb v uzdy koním kladú k závodu. Také když jej člověk jie neb u sebe má, dále ujde cestú než jiný člověk.

Violacizojazyčný text

Fiola jest mokrá a studená na druhém stupni a roste v zástěních[as]zástěních] zaſtieniech a čistí pěnohorkost a spomáhá proti[45]na tomto místě rkp. původně zapsáno „horkosti“, později škrtnuto otoku žaludka a drobóv. Ktož jie pie s teplú vodú, jest spomocna proti padúcí nemoci. A ktož chce břicho obměkčiti, ten jie přijmi ode tří dragm až do sedmi. Také ktož jie s vínem ztluče a na ránu přiloží, velmi bolest utiší.

X
aqzadržení] zadrzenie
arusušení] uſuſſenie
aszástěních] zaſtieniech
41v rukopise je zapsáno „ktos“; psaní „s“ na místě „z/ž“ je poměrně častý grafický úzus tohoto písaře
42nejisté čtení
43nebo „zadku třieti“?, srov. rkp. 372/22 Okresního muzea Pardubice ze zač. 17. stol., fol. 381r: „spomáhá těm, kteříž tok krve zadkem trpí, když tím listem zadek utírají, neb ten tok svou mocí stavuje“
44výraz je možná přeškrtnut
45na tomto místě rkp. původně zapsáno „horkosti“, později škrtnuto
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).