[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

žížaly a hady z domu. Také ktož jej s vínem vaří a na čtítrobu pie v horce, vše, což jest speklého, obměkčí a vyžene s člověka. A což jest zbitého v člověku, uzdraví. Také když člověk vnáhle oněmie, a to sě přiházie z otoku plic, vař brotan s přěsným aneb s jarním strdem a horce to pie, a spomóžť. Též činí stred s octem vařená a pitá teple, ktož oteče ot úpadu neb od bitie a speče sě to v něm.

Pipinellacizojazyčný text

Bedrník neb pivnar jest horek a such na třetiem stupni a jest velmi projímavý, protož dobřě sě hodí vařený dělozě ženské a čistí mužóm moč a proti štkavcě. A pomáhá flastr jeho položený na hřeben. Také ktož jej hryze, spomáhá proti srdci a dýchavici stavuje a vodné tele utiší, ktož jej často hryze na čtítrobu, a suchý kašel stavuje.

Lauruscizojazyčný text

Bobkové dřevo jest suché a horké a listie i ovoce, točíš bobek, sě hodí k lékarství. Která sě žena paří tiem listem, čistí dělohu a posiluje. A též spomocno jest bolesti žaludka z studenosti. A také proti tracení z studené příčiny. Také v krmiech jedený aneb v prachu přijímaný, požívaný spomáhá reumě studené a bolesti hlavné. A víno s ním vařené spomáhá dušnosti žaludka. Také ktož jej s solí ztluče a s horkým vínem pie, vešken jěd od srdce odžene. A studenú třasavku otžene mocně a pot dobrý přivodí.

Basilikon jest horek a such na třetiem stupni a má dobrú vóni a spomáhá studenému žaludku a játrám, od srdce odjímá smutek. A víno basilikové veselo činí a zadržuje mladost a dá dlúho mladu býti. A jest dvój basilikon, jeden má malé a drobné listie, ale druhý větčie má listie a jest hrubější nežli prvý

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).