Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

zpraveni sami v sobě, Ps18,11 žádaná nad zlato i kámen drahý velmi i slazší nad med i stred. Ps18,12 Anebo sluha tvá chová jeho, v chováňú jeho otplata mnohá. Ps18,13 Hřiechóm kto rozumie? Ot tajných mých očisť mě Ps18,14 a ot jiných otpusť sluzě svému. Ač mně panovati nebude, tehdy neposkvrněný budu a očiščen budu ot velikého hřiecha. Ps18,15 A budú, že sě slúbie promluvenie úst mých, a myšlenie srdcě mého v obezřeňú tvém veždy. Hospodine, pomocníku mój a vykupiteľu mój.

Žalma XIX.

Ps19,1 Ps19,2 Uslyš tě hospodin v den zamúcenie, obraň tě jmě božie Jákob. Ps19,3 Pošli tobě pomoc z svatého a z Siona opatř tě. Ps19,4 Památen buď všěch obětí tvých a obět tvá tučna buď. Ps19,5 Odplať tobě vedlé srdcě tvého a všie rady tvé potvrdi. Ps19,6 Vzveselímy sě v zdrav́ú tvém a ve jmeni boha našeho vzvelbíme sě. Ps19,7 Naplň hospodin všeckny prosby tvé, nynie poznal sem, nebo zdráva učinil jest hospodin mazaného svého. Uslyš jej z nebe svého svatého, u mocech zdravie pravicě jeho. Ps19,8 Tito na voziech a si na koniech, ale my ve jmeni boha našeho vsloveme. Ps19,9 Oni obvázáni a padli sú, ale my vstali smy i zpraveni smy. Ps19,10 Hospodine, zdráva učiň krále v den, v kterýž tě vzývati budeme.

XX.

Ps20,1 Ps20,2 Hospodine, u moci tvéj veseliti sě bude král a nad zdravie tvé radovati sě bude velmě. Ps20,3 Žádost srdcě jeho dal si jemu a vólí rtóv jeho nepřělstil si ho. Ps20,4 Nebo přědšel si jej u požehnání sladkosti, uložil si v hlavě jeho korunu z kamenie drahého. Ps20,5 Života prosil ot tebe, dal si jemu dlúhost dnóv u věk i na věky věkóm. Ps20,6 Veliká jest chvála jeho v zdrav́ú tvém, chválu a velikú slušnost uložíš nad ním. Ps20,7 Nebo dáš jej u požehnánie u věky věkóm, obveselíš jej v radosti s obličejem tvým. Ps20,8 Nebo král úfá v hospodinu a u milosrdenstvie Návyššieho nesmútí sě. Ps20,9 Nalezni

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).