Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

přěmožené v žebráčstvě a v železě. Ps106,11 Nebo rozdráždili sú mluvy božie a radu Návyššieho rozniedřili sú. Ps106,12 I poníženo jest v úsilích srdce jich a roznemocněli sú, ani byl, kto spomohl. Ps106,13 I volali sú k hospodinu, když jě smucováchu, a z jich nedostatkóv vysvobodil jě. Ps106,14 I vyvedl jě z temností a z stieně smrti a okovy jich zlámal. Ps106,15 Skazujte sě hospodinu milosrdie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,16 Nebo zetřěl vrata mosazná a závory železné zlámal. Ps106,17 Přijal jě z cěsty zlosti jich, ale pro své zlosti poníženi sú. Ps106,18 Všucku krḿu potupila jest dušě jich i přiblížili sú sě k vratóm smrti. Ps106,19 I volali sú k hospodinu, kdyžto sú zamucováni, a z potřěb jich vysvobodil jě. Ps106,20 Poslal slovo své i uzdravil jě i vyprostil jě ot zahynutie jich. Ps106,21 Zpoviedajte sě hospodinu milosrdie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,22 A obětujte obět chvály a zvěstujte skutky jeho u veseľú. Ps106,23 Jižto stúpajú u moře v lodech, činiece dielo na vodách mnohých, Ps106,24 oni viděli sú diela božie a divy jeho v hlubokosti. Ps106,25 Řekl i stal duch povětřie i povýšeny sú vlny jeho. Ps106,26 Vzchodie až k nebesóm a zchodie až ku propastem, dušě jich ve zlostech misáše. Ps106,27 Smúceni a hnuli sú sě jakožto opilý a všeckna múdrost jich pohlcena jest. Ps106,28 I volali sú k hospodinu, kdyžto zamúceni biechu, a z nedostatkóv jich vyvedl jě. Ps106,29 I ustavil búřu jich v jasnosti i přětichly sú vlny jeho. Ps106,30 I veselili sú sě, nebo přětichly sú, [i dovedl jě]text doplněný editorem[1570]i dovedl jě] et deduxit eos lat. v stavište volenstvie jich. Ps106,31 Skazujte sě hospodinu milosrdenstvie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,32 A povyšte jej v sňatcě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).