Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<415416417418419420421422423>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[419]číslo strany tiskujá není jsem atd. = non sum, na př. sg. 1. není sem, 2. není si, pl. 1. není zme, 2. není ste, 3. není sú BartD. 1, 80 (rožn., místy), néni sem, néni si, néni sme, néni ste, néni sú t. 36 (mor.-slc., místy), neni su, neni si atd. t. 37 (též), neny sem atd. t. 46 (lhot.); něni sem, něni sy, něni smy, něni su t. 132 (laš.); jo sym nyni (=já sem není), ty sy nyni, já sem veseła něni, ty sy nic dobrého něni BartD. 1, 132 (laš.); ja něni sem tobě rovna Suš. 254 (z Lichn.), néní jsi ty spravedlivá t. 287 (z Březov), neni s’ mne ty hoden t. 210 (od Příbora) a j.; (jo) sy̆m nyni, (ty) si nyni n. tyź nyni, (un) nyni, plur. (my) zme nesu, (vy) śće nesu, (oni) nesu Lor. h.-ostrav. 68;

my (j)smy jsu atd. = sumus, na př. smy tu su dva súsedi BartD. 1, 132 (laš.);

my (j)smy nejsú atd. = non sumus, na př. (my) smy teho něsu hodni t.; my smy něsu, vy śće něsu t.; něsu hmy = nejsme t. 131 (laš., místy; hmy je tu ze chmy, o němž v. v § 229);

my (j)smy není jsú atd. = non sumus, na př. my smy něni su hlupi, vy stě su něni bohati t. 132.

Místo ustrnulého není jest nima, nimaš, které tu skleslo v pouhou negaci = ne; srov. pol. niema non datur. Na př. jo sym nima, ty sy nima, un nima = non sum atd. BartD. 1, 132 (laš.); jo sym nimaš n. joh (jo-ch) nimaš, tyź nimaš, un nimaš Lor. h.-ostrav. 68.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).