Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<383384385386387388389390391>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[387]číslo strany tiskuObecné -ou je v češtině známkou, kterou vzor tento se liší od vzoru V. 1ᵃ: spis. lají a dělají, ob. lajou a dělajʼ.

Imperativ. Sing. 2. 3. laj; na př. nelay mi ŽWittb. 37, 2 atd., laj Us. – Du. 1. lajvě, -va a 2. 3. lajta, zde nedoloženy. – Plur. 1. lajme Us., -my atd. – Plur. 2. 3. lajte atd.: kayte sě Pass. 280, lajte, kajte se Us. – a-j je z býv. -a-ji. – Přehláskou aj-ej změnilo se starší laj v lej atd., na př. ley, key Pelzel 88, kejme se toho Proch. Jg., protož se kejte Pam. 3, 168, na pravdu neleyte Prostopr. 13ᵃ atd.; ale vedle toho bylo právem nepřehlasované -a-j- v praes. sg. 1. laji, kaji, 2. laješ, kaješ atd., a vlivem jeho zrušena přehláska v impt. a vráceno bývalé -aj-, srov. I. str. 135. – Impt. -aj je známkou, kterou vzor tento v nč. se liší od vz. V. 1ᵃ: stč. dělaj, dělajte i laj, lajte, nč. dělej, dělejte a laj, lajte atd.

Imperfektum lajiech atd., stsl. lajaachъ atd. Na př. švec lagieſe Hrad. 124ᵃ, když bagieſſta EvZimn. Luk. 14, 15, lagiechu jim increpabant Koř. Luk. 18, 15; – staž. trách: ten hod traſſe osm dní Krist. 29ᵇ.

Aorist lách atd., psl. lajachъ atd. Na př. i wzla jemu Ježíš Koř. Mat. 17, 17, ženy svým mužóm wzlachu DalC. 22.

Infinitiv láti, psl. lajati. Na př. ani máme sobě báti prázdných řečí HusPost. 67ᵇ, baati Lact. 199ᵇ atd., láti, lát Us. Stran -t a dial. atd. srov. § 31 č. 2 a 3.

Supinum lát, psl. lajatъ; zde nedoloženo.

Participium -nt: lajě, lajúc-, -iúc-, přehlas. -íc-. Na př. každému lagie Hrad. 11ᵃ, laiucze mi DalH. 41, lagycze mi DalC. tamt. atd., laje, lajíc- Us.

Participium -mъ, v č. nedoloženo.

Participium -: lál, -a atd., psl. lajalъ, -a atd. Na př. wzlal si ŽWittb. 9, 6, aby sě kaal Štít. uč. 19ᵇ, vlaal t. j. ulál Hrub. 381ᵇ, když plál milostí Štít. uč. 98ᵃ, milost plaala ve mně t. 31ᵇ, abychom plaaly milostí t. 31ᵃ, (učedlníci) sú sobě báli na cestě HusPost. 67ᵇ atd., lál atd. Us., dial. łáł § 39 č. 1. Délka v lál, vál, přál atp. je známkou, kterou se vzor tento v č. často liší od I. 7 a V. 1ᵃ; srov. lál a dal n. dbal, ďál a děl, sál a sel, hrál a hral a j.

Participium -ъs: láv atd., psl. lajavъ atd. Na př. wzlaw jim Koř. Luk. 9, 21, láv pl. lávše Us. spis.

Participium -nъ: lán, -a atd., psl. lajanъ, -a atd. Na př. slovy vlaného t. j. uláného Hrub. 299ᵃ, bylo láno Us.; – novotv. -tъ: lát atd., na př. aby nebylo lato slúženie vaše EvOl. 108ᵇ.

Substantivum verbale -nьje: lánie, psl. lajanьje atd. Na př. w lani in increpationibus ŽGloss. 38, 12, lání, pokání atd. Us.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).