Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<382383384385386387388389390>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[386]číslo strany tiskutvary jmenné:

inf. láti; sup. lát;

participium

-nt: lajě (ze staršího -ja), lajúc-;

-mъ: –;

-lъ: lál, -a atd.;

-ъs: láv, lávši, lávše;

-nъ: lán, -a atd.;

subst. verb.: lánie.

K tvarům a slovesům jednotlivým.

Slovesa sem kladená lišíme dále podle rozdílného zakončení slabiky kořenné. Toto je troje, a podle toho máme zde troje skupení sloves, totiž slovesa s kořenným zakončením

-a, na př. la-, tra-, v inf. láti, tráti z býv. la-ja-ti, tra-ja-ti atp.;

, na př. vê-, v inf. vieti nč. váti z býv. vê-ja-ti atp.;

-ьj, na př. prьj-, v inf. přieti nč. přáti z býv. prъj-a-ti atp.

V tvarech infinitivních je přípona -(j)a se slabikou kořennou vždycky stažena, slabika z toho vzniklá je tedy etymologicky dlouhá; na př. v inf. láti part. lál atd. z la-ja-, vieti nč. váti part. vál z vê-ja-, přieti nč. přáti part. přál z prьj-a- atd.

Slovesa s kořenným -a, na př. la-, tra-, v inf. láti, tráti, z býv. la-ja-ti, tra-ja-ti. Ze sloves těchto některá mají v praes. -á- místo -aje-, na př. sg. 2. tráš vedle laješ atd., a v impf. -á- místo -ajie-, na př. trách vedle lajiech; změna tato vyvinula se buď stažením ve tvarech těchto samých, tedy tráš ze staršího traješ, anebo vznikla napodobením tvarů stažených tř. V. 1ᵃ.

Praesens. Sing. 1. laju, -iu, přehlas. -i, psl. lają; na př. wzlayu tobě arguam te ŽWittb. 49, 21, bagy fabulor SlovE. 222ᵃ atd., laji Us. spis.; analogií podle vedu atd. opět -u: laju Us.; dial. -o, -em atd. jako v § 54. – Sing. 2. laješ, psl. laješь, na př. již-li sě kageſs Hug. 166 atd., laješ Us.; – staž. tráš. – Sing. 3. laje, psl. lajetь; na př. wzlage mi ŽWittb. 140, 5 atd., laje Us.; – staž. trá: najdél traa rovné Štít. ř. 91ᵃ, donidž traa svět tento t. 210ᵃ atd. – Du. 1. lajevě, -va, stsl. lajevê (-va), zde nedoloženo. – Du. 2. 3. lajeta, stsl. 2. -ta, 3. -te, též. – Plur. 1. lajem, -me, -my, psl. lajemъ atd., na př. netolik sě nekagem Štít. ř. 232 atd., lajeme Us., dial. -mè atd. jako v § 54; – staž. tráme. – Plur. 2. lajete, psl. lajete, Us.; dial. -te atd. jako v § 54; – staž. tráte. – Plur. 3. laju, -iú, přehlas. , psl. lajątь; na př. ženy bayu Mast. 374, ševci lagyu Hrad. 124ᵃ, jenž otčíku lagy t. 97ᵇ atd., lají Us. spis., analogií podle vedou atd. také -ou: lajou Us. ob.; dial. , -um atd., jako v § 54.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).