Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<378379380381382383384385386>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[382]číslo strany tisku-a atd. Us Novotv. kul Jg. s. v. kuj., kúł pl. kuli BartD. 1, 8 (zlin.), kúł fem. kuła t. 61 (val.), kól t. 2, 184 (tišň.) a j. Srov. § 39 č. 1 a 6.

f) Participium -ъs: kovav, -vši, -vše. Na př. (uzdu) okowaw HusPost. 59ᵇ, kovav Us. spis. Novotv. kuv, možný podle kul atd., zde nedoložen.

g) Participium -: kován, -a atd. Na př. (Alexander) vňuž by byl z železa zkowan AlxB. 3, 26, bude okowan řetězi ŠtítBud. 176, jsa okowan vinctus Koř. Efes. 4, 1, tak okowana (sg. akk. masc.) povede jej do Babylona ŠtítBud. 177, oděnie ſkowano jest Ol. 1. Mach. 15, 7, domněnie ſkowana ze snuov ChelčP. 165ᵇ; sproščuje okouane compeditos ŽGloss. 145, 7, okowanich compeditorum t. 78, 11 atd., kován, -a atd. Us. Novotv. -tъ: kut, -a atd. Jg. 1. c., vokut BartD. 2, 164 (brn.) a j.

h) Substantivum verbale kovánie: okovánie HusE. 1, 72, kování Us. Z novotv. part. -tъ: kutí Jg. 1. c.

Slovesa jednotlivá vzoru tohoto.

Doklady české svědčí rozhodně a zřetelněji než stslověnské, že slabika kořenná má dílem -ov- v tvarech infinitivních a -u- v tvarech praesentních, na pr. kovati-kuju atd., což ukazuje k pův. -oṷ-, – dílem -ъv- neb -ьv- v inf. a -u- v praes., na př. rváti z rъvati-ruju, plvati z pľьvati-pľuju.

bľuju, blvati, stsl. blьvati praes. bljują vomere. – Praes. viděch jednu ana blyge Přípis. při starém rkp. (v knih. univ. Pr. 9. E. 4 , na zadním přídeštném listě), ješto krví .. bligi Rhas. 27, bliju atd. Us. Impt. blij Us. Inf. mor. blvati, part. blval atd. Jg. s. v. bliji, bez dokladu. – Novotv. inf. blíti, part. blil atd. Us., dial. inf. blut, part. blúl BartD. 2, 164 (brn.).

kľuju, klvati, stsl. klьvati rostro tundere praes. kljują (novotv. klьvą). – Praes. kľuju atd.: (poprávcě) ať hubí žhářě, klige jakžto v hlavu hada NRada 1307, pták klige Baw. 101, ptáci wyklygy oči jeho Brig. 33ᵃ, ptáci se klijí Rosa Jg., ječmen se klije, vejce se klije, vejce se kluje Jg. ex Usu. Part. kľujě atd.: kligice je (ptáci rytíře) Baw. 241. Inf. klvati: (ptáci) počechu kuoži klwati t. 240, počechu ji klwati t. 225, čáp jal se samice štípati a klwaty GestBř. 7ᵃ. Part. klval: že sú tě svými nosy klwali Baw. 225. Part. klván: ona ť panna klwana bieše (od nosaře) t.; subst. verb. klvánie: klváním Br. Jg. – Stč. klva- bylo původně jednoslabičné. – Novotvary: praes. klvám Jg.; part. klvajíc klásky Puchm. Jg.; inf. klouti Jg., klut BartD. 1, 122 (mor.-slc.), part. kde sa halena kľuła t. 2, 328 (též), nakluté vajíčko t. 1, 122 (též). – Z klv- vzniklo změnami hláskovými také klovati, (pták) klove Ben. Třeb. havr. 20, klobati a klubati.

kuju, kovati, stsl. kovati cudere praes. kują a častěji kovą, z koř. koṷ- (snad ze staršího kaṷ-), srov. lat. cū-do v. cau-do a lit. kau-ju = kuji Brugm. 11, 1051. Tvary slovesa tohoto a doklady jejich v. nahoře v §§ 186 191.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).