Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<274275276277278279280281282>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[278]číslo strany tiskudržimo kompt. držimějie a držimějše; na tom pak založeno i adj. držemný. Doklady viz v § 37.

e) Participium -lъ: trpěl, -a atd., psl. tьrpêlъ, -a atd.; slyšal pl. slyšěli atd., psl. slyšalъ pl. slyšali; a hořěl anal. hořal, psl. gorêlъ; změny hláskové podle § 118. Na př. trpiel ŽKlem. Athan. 36, widiel t. 54, 10, wydyela Modl. 156ᵃ atd.; zaſlyſſal Pass. 493, ſliſſal sem ŽKlem. 61, 12, ſliſſala hora t. 96, 8, ſliſalo jest ucho t. 9, 38, co sta ſlyſſala ML. 87ᵇ, což sme ſliſſieli t. 77, 3, hluší ſlyſſyeli Pass. 332; (hřiešníci) neſliſſali sú ŽKlem. 105, 25, vſlyſſel GestM. 147 (108), ſlyſſela t. 105 (76); sv. František kleczal Štít. uč. 28ᵃ. srdce gyeczalo Pass. 415, krzycžal Ben. 2. Par. 22, 18, kržyczeli t. 1. Reg. 17, 52; wzhorziel ŽWittb. 105, 18, horziela Hrad. 29ᵃ a horzal Pass. 336, horzala Modl. 117ᵇ, horzialo KabK. 26ᵇ, vyhořali VelKal. 71; ſediel Hrad. 75ᵃ, ſedyel Pass. 423 a ſedyal Pror. 64ᵇ, Ol. 3. Reg. 8, 20, ſedial Háj. 76ᵇ a j.; ſmrdiel ChelčP. 235 a ſmrdial t. 168ᵇ; letyel Pass. 351 a j. a letyal Pror. 3ᵃ, oba sta letyala t. 95ᵃ, letyalo t. 15ᵃ, přiletiala maucha Háj. 233ᵇ; když se wrtial Ben. 3. Reg. 18, 45 atd.; trpěl, viděl, seděl, letěl, hořel, slyšel, ležel, mlčel, -a atd. Us., slyšel BartD. 2, 29 (holeš.), běžėl t. 87 (olom.), slc. horel; držal, ležal, hrčal, leťal, seďal krk. 54, bežał, klačał BartD. 1, 43 (hroz.), zadržała t. 1, 345 (lhot.), držali t. 340 (zlin.), bežali t. 155 (mor.-slc..), držal, držali slc. – Zdlouženo: trpijela Štít. ř.22ᵃ, ješto smrt trpijely t. 32ᵇ, wydijela t. 124ᵇ; trpíl chod. 57, hledíl chodHan. 117, nechtíl t. 18, nechtíla sem t. 175, mrzíl t. 176, mňe zamrzílo t. 167, ležílo t. 239, mlčíla t. 175, hlava bolíla t. 104 atd., vedle viděl t. 81, viděla t. 40, slyšel t. 30 a j; běžéł, běžéła BartD. 1, 61 (val.), běžéł fem. běžeła t. 91 (stjick.), běžél, hořél t. 2, 165 (brn.), viďéli t. 222 (třeb.), klečił (z -íł) a klečuł (z -ił) fem. klečeła t. 1, 100 a 103 (laš.), viśuł f. viseła, hleďuł f. hleděła t. 103 (též). – Srov. § 39 č. 1 a 6, pak I. str. 365.

f) Participium -ъs: trpěv atd; slyšav, -ěvši, -ěvše; hořěv atd.; z býv. tьrpêvъ, slyšavъ, gorêvъ, -vъši, -vъše; se změnami hláskovými podle § 118. Na př uzrsiew PilD., widyew t., chtyewſſe ApŠ. 108 atd.; uſlyſſaw Pass. 344, matka uſliſſyewſſy t. 329, uſlyſſiewſſe t. 364; biezaw t. 419, bieziewſſy t. 348, bieziewſſe t. 382; uſlyſſawſſe Pass. 593 (část mladší), leziewſſe t. 480 a lezawſſe t. 293; uſliſiewſe Koř. Mat. 22, 33 a uſliſſawſe t. 22, 22; vſlyſſaw Ben. 1. Reg. 4, 14, vſlyſſewſſy t. Esth. 4, 4, vſlyſſewſſe t. 1. Reg. 14, 22 a vſlyſſew t. Esth. 7, 6, vſlyſſawſſe t. 1. Par. 14, 8; wſłyſſaw Br. Isa. 37, 9 a ſłyſſew t. Jer. 20, 1, vſlyſſawſſe t. 26, 10; wiezaw Pass. 396; wzwiedyew Pass. 354, wzwiedyewſſeePilC. A zwiediaw Háj. 22ᵇ, zwiediawſſe t. 461ᵇ, pohlediaw t. 89ᵃ, pohlediawſſe t. 125ᵇ; letyew Pass. 222 a ſletiaw Troj. 200ᵃ atd.; trpěv, slyšev, hořev, -vši, -vše Us. spis.

g) Participium -nъ: trpěn, -a atd., z tьrpênъ; slyšán pl. slyšěni, ze slyšanъ pl. –ani; srov. § 118. Na př. ten boj jinak trpien býti nemóže

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).