Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[243]číslo strany tiskuTvrdé ł, kde tu býti má, udrželo se v některých nářečích, na př. spadł BartD. 1, 93 (kel.) a j. Z něho pak bývá t. zv. obalováním u: sedu ze sedł t. 28 (záhor.), spádeu t. 38 (velick.); a kontaminací sing. masc. -łu: lehłu t. 93 (kel.). Srov. § 39 č. 1.

Do masc. sg. nom. tiskl atp. vkládá se v nářečích samohláska mírnící a jest pak jeho koncovka -el, -él, -ol, -yl, v. § 39 č. 4.

Krátká samohláska slabiky kořenné part. tiskl atp. bývá v nářečích zdloužena: spádeu BartD. 1, 38 (velick.), spádéł t. 45 (břez.), spádoł t. 39 (hroz.), slc. tr̄hol atd.;, srov. § 39 č. 6.

f) Participium -ъs: minuv, tisk, -ši, -še, psl. -nąvъ a –ъ atd.; tisknuv atd. Na př. rozpomanuw ŽKlem. Magn. 54, obinuw ChelčP. 152ᵇ, obynuwſſy Comest. 219ᵇ, tak sě rozpomanuẇſſi Pass. 216, minuwſſe ApŠ. 103 atd., minuv, -ši, -še Us. spis ; ztaah ruku vecě EvZimn. 18, Priamus zateſk sobě velice zaplaka Troj. 193ᵇ, zamekſſe dřvi zapečetili Krist. 105ᵇ, vpoſlechſſe Háj. 230ᵃ, roztrhſſe raucha Br. Jer. 41, 5 atd., tisk, -ši, -še Us. spis.; padnuw aneb kleknuw EvTřeb. Mat. 18, 26, wzhlednuw t. 15, 15, wzhlednuwſſe t. Mark. 16, 4 atd., tisknuv, -ši, -še Us. spis. – Odchylky zvratnou analogií: zapomenuow Comest. 13ᵇ, ztahnow ruku t. 82ᵃ, srov. I. str. 263. – Mylnou analogií v part. tisk přidáno -v, -ev: ſkleſw ruce řevu Štít. uč. 149ᵇ, odtrhwſſe se t. 76ᵇ, dotkw se toho Štít. ř. 85ᵃ, ztahw ruku t. 87ᵃ, dcery chodily wzdwyhwſſe hrdla t. 91ᵇ, člověk hřešiti obykw BrigF. 30, pán ohledew se Háj. 452ᵇ, wtrhw VelKal. 104, zaſtijhw t. 213, zdwihw t. 142, zabodw t. 125, nenalezw t. 339, oblehw t. 279, oblekw t. 219, uwrhw t. 116, oſlepw t. 47 a j., padw, padew Dobr. Lehrg.² 132, padev Jg. Atala 53 a j , srov. § 41 č. 6.

g) Participium -nъ, -tъ: minut, tiščen, -a atd; tisknut, -a atd. Na př. napomanut Pass. 400, v plénky obinut Kruml. 317ᵇ, zapomanuto budeš Pror. 16ᵇ; minute věci Tkadl. 2, 24 atd., minut, -a atd. Us.; nebyl tiſczen Hug. 79, by mohl k tomu (offěrování) przytyſſtyen býti t. j. -šťen Štít. uč. 139ᵃ, (meč) wetċen v nožnice MamV. roztyezen (táhnúti) Modl. 144ᵇ, od ješťerky uſſtipen Háj. herb. 350ᵃ, tělo ṙoztyezeno Alb. 44ᵇ, údi tvoji v lisiciech tyſſczeny ML. 7ᵇ atd., tištěn, -a atd. Us., tržen, tištěn mýt. 341, tiščenej BartD. 2, 259 (žďár.), taženè t. 53 (přer.), slc. tržený; wdechnuti inspirati Koř. 2. Petr, 1, 21, písmo bohem wdechnute ŠtítMus. lᵇ, písmo od boha wdechnute Koř. 2. Tim. 3, 16, v smlauvě dotknuté KolČČ. 296ᵇ (1559), mandaty vytisknuty vyšly Slav. 46 atd., tisknut, a atd. Us. trhnut, tisknut mýt. 341, táhnutý BartD. 2, 28 (hol.) a j. – Dial. také tiskňen: nepřitiskňena ani přinucena Koz. 394, (věnec) nezvědněny Suš. 376; srov. subst. verb. tiskňenie a pol. part. ciśniony subst. ciśnienie. –

V stsl. je také tvar -novenъ: drьznovenъ, otъrinovenъ atd. Mikl. 3² 112; v slabice -nov- obráží se přípona kmenotvorná skr. třídy V. (vz. či-

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).