Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[242]číslo strany tisku17, 7, (služebník) kleknu t. Mat. 18, 29, když omrknu OtcC. 59ᵇ, padnuchu EvZimn. Jan. 18, 6, jejie prsi ƿznuchu (m. pronznuchu) Kat. v. 301, 7, ponuknuchu EvTřeb. Luk. 5, 7, když večer omrknuchu Otc. 178ᵃ atd.

Tvary jmenné.

a) Infinitiv minúti, tisknúti, psl. -nąti: wzpodwihnuti ŽKlem. 74, 6, przywynuty Štít. uč. 138ᵃ atd.; -núti se mění později v -nauti nč. -nouti: minouti, tisknouti atd. Us. Dial. padnút BartD. 1, 70 (val.), padnuť a padnuć t. 126 (laš.), tahnót t. 2. 28 (hol.) a j., slc. minúť, trhnúť. Stran -t dial. a také -ci atd. místo -ti srov. § 31 č. 2 a 3.

b) Supinum minút, tisknut, psl. -nątъ; zde nedoloženo.

c) Participium -nt: mina, tiskna, -núc-, psl. -ny, -nątj-: chrzadna strachem ŠtítMus. 55ᵃ, ponuknvvcz Štít. ř. 132ᵇ, hynuce ŽKlem. 36, 20 atd., nč. mina, tiskna, -ouc, -ouce Us.; dial. v́adňa BartD. 1. 78 (rožn.) a j., slc. -núc. – V EvZimn. psáno: wſtany dnee vyšed (Ježíš) i jdieše str. 47 (Luk. 4, 42), wſtany ot večeřě str. 41 (Jan 13, 2–4), (Ježíš) zalkny sě duchem i zamúti sě str. 34 (Jan 11, 33), a toto wſtany, zalkny pokládáno kdysi za zbytek starožitného part. -ny, srov. Šafařík, Počátky stč. Mluvnice 102; neprávem, wſtany jest = v stání, a zalkny jest omyl m. aor. zalknu, v. Listy filol. 1884. 262.

d) Participium -mъ, v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: minul, -a atd., tiskl, tisknul, -a atd., psl. -(ną)lъ, -a atd. Na př. rozpomanul ŽKlem. 118, 41, že sem sě s tobú minula Hrad. 55ᵃ, zhinule sta oči moji ŽKlem. 68, 4, aby nátisky minuli ODub. 86, minul, -a atd. Us., minol BartD. 2, 219 (třeb.) a j.; – fík vſſechl Štít. ř. 133ᵇ, dušě wibrkla jest ŽKlem. 123, 7, zamekl Alb. 49ᵇ, (Aman) jest drzl ruku ztáhnúti Ol. Esth. 8, 7, ſpłákł sem krev Br. Ezech. 16, 9, abych ho neſhlédł t. Jer. 23, 24, tiskl, zamkl atd. Us., spadł BartD. 1, 93 (kel.) a j., spádoł t. 1, 31 (hroz.), slc. tr̄hol atd.; – (král) drznul jest ausus est Ol. 2. Mach. 5, 15, pak-li dotknul by t. Lev. 5, 3, dotknul sě jich Koř. Mat. 17, 7, táhnuli ŠtítBud. 3, (ovcě) v blátě zwaznuly Brig. 84 atd., bohatnul (vedle bohatl) Drach. 102, puknuł (v. pukł) Dolež. 86, král pokleknul Pal. 3, 2, 425, tisknul (vedle tiskl) Us., mýt. 311, sednuł. cisknuł Šemb. 56 (opav.), sadnuł BartD. 1, 43 (hroz.) a j. – V některých nářečích je dlouhé -núl: minúł, vinúł BartD. 1, 91 (kel.), v́adnúł, -a. -o t. 1, 78 (rožn.), vyhnúl se t. 2, 152 (slavk.), vehnól se t. 2, 165 (brn.), vinoul, minoul chod. 58, já bych se nehnoul chodHan. 43, dlouho sem nehusnoul t. 108, husnoula sem t. 177, minoul rok, ani se nehnoul Duš. jihoč. 2, 55.

O part. -hl, -sl atp. místo -hnul, -snil atd. v. v § 117.

-l v sing. masc. tiskl atp. se mnohdy odsouvá a je tisk atd., v. § 39 č. 3.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).