Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

[241]číslo strany tisku§ 26 č. I. e) a Listy filol. 1879, 230 sl. – O novotvarém impf. -stáše místo -stanieše v. tamt. a doleji v § 117.

Aorist.

Ve vz. minúti jest aor. minuch atd, na př. mynuch transivi ŽWittb. 36, 36, zapomanuch AlxV. 885, když odtad plynuch, przyplynuch na miesta plná nebezpečenstvie Troj. 224ᵇ, když dvadcěti let mynu LMar. 15, przyplynuchme Troj. 225ᵃ, si zhynuchu AlxH. 7, 16 atd.

Ve vz. tisknúti jest aorist trojí: silný tisk, slabý tiščech, a též slabý s -nu: tisknuch.

Aor. silný: tisk psl. tiskъ. V češtině bývá slabika kořenná někdy zdloužena: -dvíh- – Sing. 1. tisk: pro ňež sobě tak velmi ſteſk, až zapomanuch sám sebe AlxV. 884, przytah duch attraxi ŽWittb. 118, 131, a (já) pozdvihь víno i podach královi levavi vinum Hlah. Nehem. 2, 1; – sg. 2. 3. tišče psl. tišče: oheň zhase Hlah. vid. lᵇ, on té řěči malé dotchze, an ho inhed mečem protchze t. j. -tče (inf. -tknúti) Jid. 99 sl., on sě lecze Hrad. 144ᵃ, náramný boj wznicze Troj. 117ᵇ, jakž brzo Jezus dſſe, to dietě zdeſſe t. j. dše, zdeše (inf. dchnúti, zdechnúti) ML. 49ᵇ, potom búře se wſtrze Troj. 223ᵃ, když hrom ty pohany pobi i smrtí poſtyze, tak sě králová preč wzdwyze Kat. v. 2926, powzdwíże oči Jezus HusPost. 50ᵇ, tu sě ſteſſcze čeledi jeho DalStrah. 2 t. j. stešče, tu se ſteſte čeledi jeho DalC. tamt. t. j. stešťe, v tom sobě tak zateſcze Pass. 190, Maxencovi se zateſcze Kat. v. 2403, (Menelaus) sobě zateſſtie Troj. 69ᵇ atd., v dokladech velmi hojných; – du. 1. tiskově, -va, stsl. -ovê (va), – 2. 3. tiščeta, stsl. 2. -eta 3. -ete, – pl. 1. tiskom, psl. -omъ, – a pl. 2. tiščete, psl. -ete, nemají v č. dokladu; – pl. 3. tiskú, psl. : jehož ho snadno odtyzzku AlxBM. 4, 37, čtyřie uſchu DalC. 5, (dievky) na mužě wynyku DalC. 10, ti všichni k tomu ponuku NRada 110 atd., v dokladech velmi hojných.

Aor. slabý sg. 1. tiščech, stsl. (tisk)ochь: odtud ku přistavadlu przytieżech Troj. 222ᵇ; – sg. 2. 3. tišče je z aor. sil.; – du. 1. tiščechově, -va, stsl. -ochovê (-va), nemá v č. dokladu; – du. 2. 3. tiščesta, -šta, stsl. 2. -osta 3. -oste: tak že se leczeſta Ulixes a Diomedes Troj. 197ᵇ; – pl. 1. tiščechom, stsl. -ochomь: když tam wnyczechom Mand. 87ᵇ, velmi se leczechom tamt.; – pl. 2. tiščeste, -šte, stsl. -oste, zde nedoloženo ; – pl. 3. tiščechu, stsl. -ošę: jej (Tandariáše) oskočichu, tuž jej przitiſſliechu k skále t. j. -tišťechu TandZ. 167ᵇ, proroci sobě ſteſtechu Pass. 172, wzdwyzzechu jeho ML. 104ᵇ, odtyezzechu (ruku) i roztyezzechu jeho tělo tamt., lecechu sě všichni Koř. Luk. 9, 44, inhed vmlczechu všickni Nikod. 7ᵇ atd. Doklady pro plur. 3. jsou zde pozdější a řidší, než v aor. silném.

Aor. tisknuch atd.: ctný kmet potaknu j’mu AlxBM. 6, 33, (Ježíš) zalkny m. -nu) sě duchem EvZimn. Jan. 11, 13, zalknu sě v sobě t. Jan 11, 38, nižádný neztahnu ruku na ňeho EvTřeb. Jan 4, 30, Ježíš dotknu se jich t Mat.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).