Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<114115116117118119120121122>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[118]číslo strany tiskutřída III, s kmenem praesentním -je:

A) kmen druhý je sám kořen, zakončený

a) samohláskou: znają znati, pьją piti, dêją dêti, spêją spêti, myją myti;

b) souhláskou: melją mlêti (z melti), kolją klati (z kolti), borją sę brati sę (z borti), žьnją žęti; –

B) kmen druhý má příponu -a (-ja) a před tím

a) samohlásku: kają kajati, čają čajati, vêją véjati, sêją sêjati, pljują plьvati, bljują blьvati;

b) souhlásku: alъčą alъkati, vęžą vęzati, orją orati, pišą pьsati, kleplją klepati, žęždą žędati, ištą iskati; odvozená: trepetati (subst. trepetъ) – trepeštą, dvizati – (dvignąti) – dvižą, skakati (skok-) – skačą a j.; –

třída IV, s kmenem praesentním -i:

A) kmen druhý se končí , po palatálkách -a:

bъdiši bъdêti, goriši gorêti, letiši letêti..., ležiši ležati, kričiši kričati, boiši sę – bojati sę –;

B) kmen druhý se končí rovněž -i:

bndiši buditi, chvališi chvaliti, sądiši sąditi; –

třída V, s kmenem praesentním -je:

A) kmen druhý se končí –a: dêlati dêlają (dělaješi);

B) kmen druhý se končí , po palatálkách -a:

želêti želêją (želêješi), umêti umêją...,

vetъšati vetъšają (vetъšaješi)...; –

třída Vl, s kmenem praesentním -uje (-juje), druhým -ova-, -eva-:

kupovati kupują (kupuješi)..,

gorevati gorjują (gorjuješi); –

kmeny praes.souhláskové (jesmь z jes-, vêmь z vêd- atd.). – Slovesa třídy IV, B, třídy V, třídy VI a některá třídy III, B, b jsou odvozená; všecka ostatní jsou původní. –

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).