Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<293294295296297298299300301>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vizu. 2. vidíš, viděti, stsl. vidêti. Praes. sg. 1. vizu atd.: wyzu Boh. 353, viziu PilC., wyzyu DalC. 34, wizy Kat. v. 310, já nenauizy Ol. Zach. 8, 17, vizi Trist. 317 (rým: cizí); v několika dokladech zdlouženo: wízi BiblB. Mark. 7, 24, již wijzy Štít. ř.17ᵇ, wijzy psáno t. 87ᵇ, wijzy nebesa otevřěna t. 27ᵇ, wijzy t. 96ᵇ, srov. právi a rázi v § 139; novotv. vidím. Sg. 2. vidíš 3. vidí atd.: ty widis ŽKlem. 9, 34, (oni) newidie t. 113, 5 (13). Nč. vidím, vidíš atd. Us, BartD. 2, 3 (sazem.), t. 155 (slavk.) a j. V nář. mor. zachovalo se staré sg. 1. vizu a jest k němu také 2. vizeš 3. vize atd. pl. 3. vizou, analogií podle vezu, vezeš atp.: vizu, vizeš atd. Šemb. 48 (han.), vizu BartD. 1, 93 (kel.), t. 2, 3 (sazem.), t. 16 a 29 (holeš.), t. 53 (přer.) vizô t. 81 (olom.), vizeš, vize, vizou t. 93 a j. – Impt. viz, stsl. viždь pl. vidite, jako věz atd., v. § 18 č. 2; na př. Viz-že každý Jid. 6, wiz ŽKlem. 118, 153, protož wyzz každý Štít. ř. 54ᵇ, powiz o svých dietkách Hrad. 124ᵃ; du. manžely wizta ŠtítMus. 22ᵃ; plur. wyzmyz Hrad. 28ᵇ, wizte ŽKlem. 16, 2, vižte Ol. Ex. 14, 13 atd., viz, vizme, vizte Us. Vedle toho mají doklady staré také pl. 1. viďme, mluvme a wydme spolu videamus Pror. Isa. 41, 23, pl. 2. vidite, viďte: okuste a wydite, kako sladký jest gustate et videte ŽWittb. 33, 9, všichni nevidomí uidte videant Dět. Jež. 4ᵇ, nenawidte zlého ŽKlem. 96, 10, ŽWittb. tamt., tvary náležité, starožitné, srov. § 18 č. 2, b); naproti tomu tvary sg. viď a v textech pozdějších také plur. -viďte jsou podle vzoru trpěti nově utvořeny, na př. newyd ML. 131ᵇ, zkus a povidь mne proba et tenta me Hlah. žalm 25, 2 (proti powiz v Hrad. 124ᵃ); nezáviď, nezáviďte Us. – Impf. vidiech: widyeſſe sě jemu Pass. 475, jenž nenawidieſſe ŽKlem. 54, 13. – Part. vida, vidúc- podle tř. I., a vidě, vidiec- podle vzoru tohoto, srov. stsl. vidąšte Mikl. 3² 114 a Jag. Arch. 17, 469 vedle vidę pl. vidęšte Na př. vida: wida ŽKlem. 72, 3, widuce t. 47, 6, wyduucz Štít. uč. 48ᵇ atd.; zdlouž. sg. masc.: také zabylstvo wijda Štít. ř. 122ᵇ; vidě, zvláště a zpravidla ve složeninách záviděti a náviděti: chudý to widie chytil se ocasu drakova GestKl. 264, widiec ŠtítOp 61, uidece t. j. vidiece videntes GlossJag. 24 a 26, widiecze Zrc. 5ᵃ, vidiece HusPost. 42ᵃ, vždy jej widijc Pref. 75, král v tváři vyzáblého widijc BartD. 1, 2, Náchor widijc otázku nehodnau odpovědi býti t. 2, 10, nevidíce Pal. 4, 2, 118; zauidye svému bližniemu odio habens Ol. Deut. 19, 11, adj. nenauidieci persequentes (pl. nom.) ŽGloss. 118, 150, nenauidyczym odientibus Ol. Deut. 7, 10 atd., závidě, nenávidě, adj. -ící Us.; nenawiducich de persequentibus ŽGloss. 118, 84 jest = nenáviďúcí, nikoli nenávidúcí, srov. nenawidyucie ŽKlem. 11ᵇ a § 35 č. 12. Dial. mor. viza podle dial. praes. vizu, vizeš atd: víza BartD. 2, 29 (holeš.), t. 53 (přer.), t. 81 (olom.) atd. – Part. vidom, podle tř. I., stsl. vidomъ i vidimъ Mikl. 3² 114 a Wiedem. 81: proč slovo jest newydomo ML. 53ᵇ atd., adj. vidomý. – Part. viděl: widiel ŽKlem. 54, 10, nenawidiel t. 49, 17, wydyel Alb. 84ᵇ, wydyela Modl. 156ᵃ, co jsta slyšala i widiela EvZimn.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).