[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<18r18v19r19v20r20v21r21v22r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

upřiemé, nerozdielné, skrze jiné roztržené, ukazují, že člověk má mieti dobrý osud a poctivý, a čím méně sú zřetedlné, tiem méně znamenávají dřéveřečené věci. A čím bližšie jsú stolnie, tiem viece znamenávají přátely cizie. Ale čím bližšie jsú přijaté čáry, tiem viece znamenávají přátely bližnie, jakožto z krajiny neb z rodu. Ale jestliže by ty čáry spojeny byly nebo spřiečeny skrze jiné, znamenie jest porušenie přátel, k kerým nemá přičiniti viery, a jestliže by od stolnie stupovaly čáry, znamenie jest nepřátel. A čím jich viece, nebo méně, tiem viece, anebo méně nepřátely ukazují.

Puol kolek

Pravie rukovědníci, že puol kolek nalezený na hoře ruky tak, aby čára zpřiečila jej jako střěla lučiště, znamenie jest, že takový má zabiti otce neb mateř neb některého sobě bližnieho. Opět tři čáry nalezené na hoře palce jsú znamenie zčestie dobývajícieho zbožie. Jestliže ty čáry jsú proti přijaté na počátku hory, bude mieti bohatstvie v mladosti. Jestli blízko palce, v prostředniem věku. Jestliže mezi dvěma přiehbíma palce, tehdy na starost. Jestliže by žádné nalezeny nebyly, nikdy nebude bohat skrze dobývanie. Když čáry stupují od kořene palce proti čáře života, znamenie velikého nakaženie minulého jest neb budúcieho. A jestliže by kříž nalezen byl na hoře palce, znamenie jest práce, dobývajíce bohatstvie. A jestliže by jedna čára přišla od strany svrchnieho úhla podlé čáry života, znamenie jest velikého smilstvie. A takový častokrát drží úd mužský, a jest položenie člověka nakloněného k životu sodomskému.

Čáry u kořene palce

Opět čáry hýbajície se

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).