Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

súdiece se jestliže by odolali z pychu od nálezu spravedlivého, vedlé počtu přísežných toho súdu miesto každého přísežného zaplatí 72 malých hal., pakli by odolávající peněz neměl, jazyk ztratí.

O pokutě falešného svědectvie a rúhanie

Za pokutu falešného svědectvie neb rúhanie platí se 100 gr., v těch město má třetí diel, a to, což rúhanie stalo se jest v súkromí a v lehké při. Ale bylo li by to zjevně, má placena býti pokuta.

O pokutách kramářských vah

Pokuta váhy a miery: Bude li lapen jednú, dá 100 gr., po druhé dá 2 hřivny, pakli po třetie, {ruku ztratí anebo pokuty}marginální přípisek mladší rukou dá 10 hřiven. Prvnie pokuta slušie samému rychtáři, ale dostane li, sú druhá neb třetie, odtud třetina městu a 2 česti rychtáři slušie.

Pokuta kramářóv

Kramářóm vnově jest přikázáno pod pokutú 100 gr., aby dávali kupujícím pepř, šafrán a nápodobné věci na túž váhu libry, na kterúž váhu oni také ty věci kupují, ale ne na váhu hřivny. A z těch 100 gr. rychtář má toliko třetí diel.

Opět zlato, perly, drahé kamenie a věci k těm podobné, jenž pod váhú hřivny prodávány bývají, kramáři potom po lotu moci budú prodávati pod túž váhú bez pokuty.

O pokutě pro úklad z vraždy

Pro úklad vraždy, jenž slove německy wolleistcizojazyčný text, žalobníku dáno buď 60te gr., rychtáři věrdunk a městu věrdunk gr.

O prodlení placenie pokuty

Kdežkoli rychtáři dostane se pokuta buď veliká nebo malá, obviněný má prodlenie mieti za 14 te dní, a když se dokonají, vezmiž pokutu svú v přítomnosti některého z přísežných, a obmešká li to, tehda nad tu pokutu nemá jiné pokuty hromaditi, a vždy před některými z přísežných svú pokutu vezmi.

O pokutě falešné miery

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).