Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

i oni své diely prodali, nebo trpělivost bez odepřenie nebo vědomie pokládá se ze povolu {lovánie}meziřádkový přípisek mladší rukou. Opět jiné jest prodati a jiné prodávajíciemu svoliti, jako ač bych tobě kterú věc prodával, bude li od tebe při tom co vymieněno, toť sem dlužen, bych pak i neslíbil, toliko když tomu neodepru. Pakli bych prodávajíciemu nesvolil, nejsem dlužen vymieněných věcí, leč záplatu vezmu.

O škodě při věci kúpené

Opět jestliže po kúpení přihodilo by se co dnu neb kruntu skrze povodeň neb že by co přibylo, užitek kupujíciemu příslušie, nebo užitek má toho býti, čiež jesti nebezpečenstvie neb škoda.

Kteréž věci mají při domu prodaném zuostati

Cožkoli hřebíky jest přibito, to příslušie kupujíciemu, leč by které věci nepřibité jmenovitě byly kúpeny, nezuostanúť prodávajíciemu.

Opět ač by sluha rozkázaním pána svého k vykázaní končin dědiny prodané neb pochybením {nevědomím}meziřádkový přípisek mladší rukou neb lstí viece okázal, avšak to musí přijíti, což by pán okázal.

O stezkách k vodě

Prodá li kto dno {grunty}meziřádkový přípisek mladší rukou, pravě také, že by příchod k vodě měl, má také i cesty k vážení vody podstúpiti. Rozkázal li by pán služebníku kterú věc jisté osobě prodati, prodal li by jinému, nežli tomu, jemuž bylo rozkázáno, prodaj nenie sstálý, poněvadž prodaj nemohl se dokonati té osobě, kteréž pán tu věc chtěl prodati.

O prodání základóv dlužníkóm vzatých

Byli li by základové prodáni od věřitelóv mocí rychtářskou, stává žaloba z kúpené věci, ač jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).