Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<32v33r33v34r34v35r35v36r36v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Znamenáno má býti, že ačkoli žalobník má následovati obžalovaného, totiž že má vinu dávati na tom právě, kdež obžalovaný bydlí, avšak žádal li by žalobník spravedlnosti v tom súdu, kdež bydlí obžalovaný a byla li by jemu odepřena, tehda lidé s toho práva na jiném právě správně mohú obstaveni býti. Ostatek o též věci hledaj dole o přípovědech.

Který kuoň nemuož právem staven býti

Kuoň vzatý od celného u kohož by koli potom nalezen byl, nemuož obstaven býti, ten však pro netbanlivost od žalobníka, jemužto příslušie, pro kuoň před súd přivolán býti. Opět ve všech jiných věcech též jako o koniech jednostajný zpuosob stavovánie má býti zachováván.

O stavování meče, sukně, pláště

{právo rychtářovo od obstavení}marginální přípisek mladší rukou Posúzeno jest, že od obstavenie sukně, pláště, meče i jiné všelijaké věci, jenž stojí za puol věrdunka a níže, dáno má býti rychtáři 1 gr.

O obstavování kovářských věcí

Ortelováno jest zde: Mikuláš písař po smrti syna svého kovářské nádoby poslem rychtářovým jest obstavil v cizém domě řka, že by jeho byly, a že toho chce konšelem dovésti. K tomu Fridlina švec a jiní, stavujíce svrchu řečené nádoby, řekli sú, že tomu nechtie věřiti, leč by za to přisáhl.

O tom vyrčeno jest súdem, že svědomie přísežného muož býti věřeno, jelikož k tomu času, když jest on svému synu to dával, ale jelikož nynie, že též od něho i jakožto od jiných v cizém příbytku a ne vlastniem byly sú ty věci obstaveny, protož ač strana odporná chtěla by, musil by přísahú osáhnúti, co sú jej ty nádoby stály.

O obstavenie statkuov některakých

Měšťané sepsali sú takto: na svědomie dáváme, že jedna ze dvú sestr vlastních, totiž Petra, žalovala na Alžbětu o duom a o sladovnu, že obojí rodič jich sšed bez kšaftu, táž Petra nejsúc odlúčena ani oddělena od dědictvie týchž rodičóv, ještě nic nepřijala z dědictvie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).