Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<27v28r28v29r29v30r30v31r31v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

{B}textový orientátor Ač muž svolí se oč na ubrmany, umře li obžalovaný, žena jich zavrci nemuože, a též má řečeno býti o dědiciech, leč by se slibuov osobních dotýkalo, jenž zvláštnie neb jedné osoby hledí, jakožto manstvie a k tomu podobné. O tom má rozuměno býti, že ubrmanstvie těch nevíží dědicuov, leč by při svolování o dědiciech zvláštnie zmienka byla.

{C}textový orientátor Opět všelijaké ubrmanstvie pod dobrým svědectvím buď příjímáno a zvláště v vysokých a těžkých přech, {D}textový orientátor nebo žádný nemuož sám sobě hodným svědkem býti. {E}textový orientátor Umře li jeden ubrman, proto pře nemá počíti súzena býti, ale jiný miesto mrvého buď přijat. {F}textový orientátor Opět ktož prvé zvolen jest za svrchovaného ubrmana, mocnější jest potomnieho. A ten, jenž jest známější, mocnější jest nežli méně známý. {G}textový orientátor Opět volenie ubrmana z jiného města neb súdu mocné jest, ačkoli blud úsilé a nákladové neopatrnosti straně slušně mohú připsány býti, výpověd ubrmanská a ohrazenie před přísežnými mají se dáti.

O brani

{H}textový orientátor Rychtář a přísežní nemají práva k brani, jíž se člověk brání, než toliko k uražující, nebo obranná se nezapoviedá, ale úraz se zapoviedá. {I}textový orientátor Opět {z prosta}meziřádkový přípisek mladší rukou potrhne li kto meče z pošvy, daj rychtáři 10 gr., pakli vytrhne 60 haléřóv a od vtrhnutí též šedesáte. {K}textový orientátor Opět ač v trhový den kto vyňal by lučiště neb samostřél ke zlému, ten daj rychtáři dva funty a měšťanóm tři, pakli napne, rychtáři tři a městu dva funty zaplať, anebo jemu ruka buď proklána nožem, jakož práva krumfeštnie každého města káží.

O stromech a štěpuov sazení

{L}textový orientátor V práviech píše se takto: Ač Petr vsadil by cizí štěp do svého, jehoť bude a zase zpět, ač by Petr svuoj štěp vsadil v zemi Janovu, Januov štěp bude. Pakli z příhody na obojí kořen pustí, zuostaneť téhož, jehož jest byl, ale od toho času, v kterýž štěp vypustí kořene, vlastenstvie jeho bude obecno. Jako ač by strom súsedóv tak prošel zemí Petrovú, ač by v jeho zemi kořene vypustilo, tehda pravíme strom býti Petruov,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).