Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<31v32r32v33r33v34r34v35r35v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O obstavení koňském příhoda

Posúzeno jest zde: Bude li kterému člověku kuoň obstaven od druhého a ten die, že jest ten kuoň zjevně kúpil na trhu, zavodě se {přiříkaje jest zavazuje}meziřádkový přípisek mladší rukou, že chce dovésti počestnými svědky řečenými obecně lejkauflewtcizojazyčný text to jisté kúpenie takovým svědectvím, toliko život zachovává a znamenie krádeže neb lúpeže tiem zbývá, koně však nemuož obdržeti, ale má vydán býti tomu, ktož jej obstavil. Nebo když by koli kuoň staven byl komu, má li jej obdržeti, potřebie jest vedlé práva, aby jej převedl na druhého, jenž obecně slove súkop, jinak kuoň ztratí.

O témž jelikož k súdu

Ačby kto kuoň svuoj u jiného zadržal právem, jenž slove anvank,cizojazyčný text totiž jetím, rychtáři se dostane 30 f peněz, písaři dva. Pakli by ten řekl, že kuoň u onoho kúpil a to chce svésti k onomu, jenž obecně slove schibung,cizojazyčný text t. {soukup, odvod}meziřádkový přípisek mladší rukou, tak s jednoho na druhého svod puojde, dokudž jistý prodavač nebude nalezen a tehda s právem kuoň bude obdržán. A chce li kto kuoň svuoj v kterém miestě obdržeti, tehda sám se dvěma súsedy svýma přísahu zpravě na koni obdrží. Pakli by který měštěnín svuoj kuoň chtěl obdržeti, s jedním svým spoluměštěnínem a druhým dobrým člověkem sám třetí na podobnú přísahu obdrží.

Neobžalovaní nebývají obstaveni za obžalované na práviech rozličných

Když Jakub v určený čas nezaplatil Pavlovi 3 kopy gr., poslal jest šafáře svého tu, kdež Jakub tělesné obydlé měl, jenž zavolav {připraviv}meziřádkový přípisek mladší rukou Jakuba před súd, žaloval jest miesto pána svého z pokuty na puol kopy dluhu i ze škod i z lichvy,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).