Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<27r27v28r28v29r29v30r30v31r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kvapno býti. Opět odolánie nemá býti hájeno pro přísahu vloženú. {P}textový orientátor Ač která věc prodlenie nepřijímá, {Q}textový orientátor nemá býti odolánie dopuštěno, nebo ač co z věčné výpovědi rozkáže se, aby bylo učiněno, proti té výpovědi nemá býti odoláno.

Opět v obecnie {né}meziřádkový přípisek mladší rukou při kolikrát se jeden odolá a druhý nic, tehda onoho vítězstvie také tomu prospěje, jenž se jest neodolal, a to v při, což se obrany týče. Opět ač by kteří rozdielně byli potupeni, {t. odsúzeni}meziřádkový přípisek mladší rukou ačkoli z též {příčiny}marginální přípisek mladší rukou pře {však}meziřádkový přípisek mladší rukou viec než jednoho odolánie potřebují, {R}textový orientátor opět odolánie pyšného nehodí se, a když pře od kniežete súdci jest poručena, odvolávající nemá slyšán býti. Komuž by se koli stala hojná spravedlnost před súdem a přísežnými a on tú pohrdaje, odolal by se neprávě na krále milosti, stane v pokutě deseti funtuov. {S}textový orientátor Pakli by jemu rychtář a přísežní dosti neučinili, tehda svobodně odolá se k jinému súdu, ač by jemu spravedlnost byla odepřena, a z svrchu psaných peněz dvě česti slušejí rychtáři a třetie přísežným.

O ubrmaniech

Když již pře ubrmanuom jest poručena, {T}textový orientátor tehdy již z moci rychtářovy jest vyšla, muož však rychtář strany právem připuditi k zachování věcí potřebných. {U}textový orientátor Všelijaké ubrmanstvie pokutú má ohrazeno býti. {V}textový orientátor {uručení na ubrmany}marginální přípisek mladší rukou

Opět ač sú třie ubrmané voleni, dva moci budú při dokonati, {X}textový orientátor nebo všeliké ubrmanstvie má jíti před se a ne zase, leč by třetí byl nuznú potřebú zameškán. Opět ubrmanstvie nemá býti poručeno svědkóm krčemným, {Z}textový orientátor leč by mrzké {špatné}meziřádkový přípisek mladší rukou bylo a bezprávné, nebo těm takovým nemá býti přidána taká viera, jako jiným hospodářóm nekrčmářóm.

Opět přijeti ubrmanuov nenie ke škodě rychtáři na jeho práviech, {A}textový orientátor avšak {z}meziřádkový přípisek mladší rukou zpurné všetečnosti ač strany rychtáře neprosiece na ubrmany svolily by se, svolenie moc míti bude a každá strana dá pokuty 72 haléřóv.

Žena a děti {dědicové}meziřádkový přípisek mladší rukou po smrti muže nemohú zavrci ubrmanstvie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).