Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Protož v té příhodě nemuož ižádný hamfeštem dovésti aneb že ten, jenž jest obdařen hamfeštem, nepožívá práv slov v listu vyslovených, ale proti psaní listovniemu přestupuje.

O hamfeštiech děravých, které diery škodí a které nic

Ačkoli hamfeštové neb listové plné moci k duovodu pří a věcí na svědectvie dovedenie ani perem přetrhováni ani nožíkem písma shlazeni ani prořezáni ani ztrháni ani kterékoli strany nemají býti poškvrněni, avšak diera přirozená, kteráž jest byla před písmem hamfeštu v pargameně, anebo provrtánie pro zavěšenie pečeti, když toliko hamfešt všecky pečeti má při sobě, o nichž se mluví, hamfeštu a duovodu neškodí ani porušuje.

Svědkové v hamfeštu mají prošeni býti

Svědkové v listech napsaní z práva mají prošeni býti, protož když by konšel nejsa prošen svú pečet k listu někomu přiložil, dlužník slušně od žaloby vydávajícieho takové pečeti má býti zproštěn a ku placení dluhu v listu zavrženého nikoli zavázán nebude.

O zahlazení písma v hamfeštu

Hlazenie písma s listu, jest li na miestě nepsaném neb podezřelém, jakožto při datu nebo při pravých jméniech, při sumě peněz neb při jiných takových věcech, na nichž najviec závisí ta věc, tehda škodie, nebo při těch miestech snáze shledává se faleš listovnie.

Kapitola o pečetech

Usúzeno jest měšťanóm z Kolína, že většie moc záleží na písmu rytém okolo pečeti, nežli na znamení a zpuosobu prostřed pečeti položeném, nebo znamenie vnitřnie změněné vedlé vuole pána pečeti, okolní pečeti nápis, jenž jiného práva zavierá, nemuož se měniti.

Opět o pečetech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).