Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

listuom bývá předkládán. Ale listuom zapečetěným a svědkóm k jedné straně činícím, mají li předloženi býti sami svědkové od druhé strany provedení, tehda svědkóv hodnost a svornost svědectvie a jiní okolkové pilně znamenaní potřebují vytazovánie múdrého. O témž hledaj nahoře, mohú li přísežní svědčiti skrze listy krom súdu.

O listech zapsání

Jedni měšťané psali druhým takto opatrným mužóm, že: Opatrnosti vašie známo buď tiemto listem, že N., spoluměštěnín náš v súdu města našeho, jakož sme v našich dckách a knihách nalezli, Frydlína takového, že u vás jatého, plným právem zpuosobil jest zapsati a úplně právo své obdržal jest, o tom, že on Frydlín jednomu ženu jeho i s statkem deseti kop, Boha ani práva nemaje, před očima jinam odjal jest a uvedl, protož vás prosíme, konečně abyšte tomu, jemuž jest žena uvedena, aneb jménem jeho, přátelóm jeho listu tohoto ukazujícím, o dřieve řečeném N. vedlé předepsánie učinili spravedlnost konečnú, a když ten list před súdem zjevně čten byl, jistý Frydlín konečným usúzením pro krádež jest odsúzen a na dřevě šibenice jest oběšen. O tom hledaj dále níže při tom nápisu, že psanec v jednom súdu ne všady jakožto psanec má býti odsúzen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).