Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

benemiencizojazyčný text jako by řekl česky: {Ten kamper raněný, z kterého mi Kunrád vinu dává v té smrti, tou jsem nevinen, toho mi pán Buoh pomáhaj, tento kříž i všickni kříži, a vpustiti jmá obžalovaný krupí krve z prstu na toho, který zabitý leží, a každý z očistnú krví nejináč snímati z toho umučení prstu nejmají.}meziřádkový přípisek mladší rukou

O učení přísahy, kolikrát má býti

Opět súzeno jest zde, že přísežný, maje některú věc přísahú osáhnúti, netoliko potřikrát, ale dvadceti i třidcetikrát nébrž tolikrát, doniž se přísahy dobře nenaučí, zpuosobu přísahy má učen býti.

Přísežný když přisáhá, mohú jemu otázky činěny býti

A usúzeno jest zde, že jako jinému svědku otázky dřieve, než ruku na kříž vloží, mohú se dieti též i přísežnému, dřieve než prsty, stoje mezi čtyřmi lavicemi, ku přísaze zdvihne; ale když již maje odpuštěnie od rychtáře a od svých přísežných, zdvihl by prsty, otázky ani překážky jemu nemohú činěny býti.

Zpuosob přísahy za sluhu, za ženu a za jiného kromě sebe

Zpuosob přisahánie za ženu, sluhu, za svědka neb za jiného, než sám za se: was Cunrad meiner hausfraw, meinen knecht ader meiner gewaltschult gibt, des ist si ader unschuldig das mir goth so helf vnd das creuz vnd alle creuzcizojazyčný text, totiž

Kterak přísežný má přisáhati

Zpuosob přísahy přísežného jest tento: „Já beru na svú přísahu, kterúž sem učinil pánu bohu, pánu našemu králi, vám, pane rychtáři, a mým spolupřísežným,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).