Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O zavitém súdu od rychtáře uloženém

Komužkoli den byl by od rychtáře položen k súdu zavitému o kterú při, aby v súdu stál, nepostaví li se k svědectví rychtáře a přísežných, protivník jeho své právo obdrží. {ktož ku právu nestojí 21}marginální přípisek mladší rukou

Pakli by nuznú potřebu nestánie svého chtěl dovésti, tiemto obyčejem má jíti: jestliže by obýval v končinách země, jakž najprvé přijde, jdi k rychtáři a přísežným, příčinu nestánie svého jim světle vypravuje, jemužto rychtář den najbližší súdný uloží, i jeho protivníku, v kterémžto súdu příčinu jeho nestánie spatře svědectvie dlužen jest vydati.

Pakli by svědectvie, kterýmž chce jíti neb dovoditi pro daleké cesty, toho dne nemohl by mieti, opět k najbližšiemu dni súdnému má mieti prodlenie, a tu konečně příčinu svého nestánie dlužen jest dovésti. Pakli by v zemi neobýval, v šesti nedělech doveď nuznú potřebu nestánie svého, aneb právo své bez pochybenie ztratí.

Těmito věcmi nuzná potřeba dovodí se: Najprvé knieže té země a jeho moc podkomoří překážie. Druhé oheň a povodeň. Třetí války obecnie. Čtvrté vězenie neb lúpež učiněný, když na cestě jede. Páté nemoc neposmířená. Šesté smrt otce nebo vlastnie ženy.

A nad ty věci předřečené, cožkoli přísežní města Jihlavy pro užitek a potřebu města nalezli by a propověděné v súdu neb v rozmlúvaní bylo by potvrzeno za pevné, ode všech buď držáno.

Jedna pře nemá býti rozdělena na několikero v súdiech

Často usúzeno bývá, aby ovšem žádnému slyšení nebylo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).