Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ale znamenáno má býti, že starodávnie právo měscké jest, jest li člověk narčen prostú žalobú z vraždy před mnoha lety učiněné, neb v jiném súdu dopuštěné, neb jehožto těla umrlého, neb ran zabitého přísežní sú neopatřili, ten se prostú přísahú očistí, a hollung,cizojazyčný text t. 12 malých mieti bude, a též má rozuměno býti o výboji, jenž slove heimsuchen,cizojazyčný text a nápodobnie proviněnie.

O vraždě při odboji

Stará práva sú, jestliže která lehká a nepoctivá osoba urazila by koho etc.cizojazyčný text, o tom znamenaj, že ten, od něhožto počátek svády pocházie, radějí má jmien býti za urážejícieho, nežli za bránícieho, neb bráněnie řečeného notwercizojazyčný text, t. odboje, nemóž slušně dovésti, protož k duovodu obrany neb bráněnie a moci jemu učiněné nemá býti dopuštěn vedlé spravedlnosti, nebo tenť slove právě bránící, jenž se zlých skutkóv nepřidrží, a jenž nenie počátek {hněvu a}meziřádkový přípisek mladší rukou bláznovanie ani početie svády, a najviec, ktož nemuož jinak ujíti násilníka svého, leč jej ochromí nebo zabie.

O vražedlníku uteklém

Ačkoli obžalovaný pro vraždu sprvu snad pro bázeň přátel uraženého neb pro jinú kterúkoli příčinu utiekaje postúpil by a několikrát dopustil by, aby pohnán byl k súdu, avšak ještě v posledniem súdu muož se postaviti a odboj nebo bránění svému násilé slušně dokázati.

O vraždě hostě utiekajicieho

Host učiní li vraždu a do kláštera pro pokoj uteče li, tehda veze li nebo má li cizé věci, snad pána svého anebo nájmu, aby takovéto věci dovezl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).