Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zproštěn býti, jenž též odsúzen jest býti zproštěn. Ale žalobníci žalovali sú na Fridricha, že počátek svády, v niežto jich přietel zabit bieše, od něho začat jest, a skrze to sú naň z příčiny vraždy žalovali. K tomu Fridrich jest odpověděl: Poněvadž konečné usúzenie od žaloby prvotnieho skutku, totiž vraždy, jej zprostilo by, zdali také nemá i z příčiny a jiných přístupných věcí zproštěn býti. A rychtář také tázáše, poněvadž on bez příčiny zbaven by neměl býti práva svého, kto by jemu dlužen byl platiti pokuty vraždy.

Ku prvniemu jest usúzeno, že poněvadž vražda a příčina vraždy nejsú příčiny vždy spojené, žalobníci mohú tak na Fridricha, jako i na Martina žalovati. Ale jinéť by bylo, jestliže by obžalovaní netbanlivostí žalobníka, ale z obráněnie skrze svědky byli by zproštěni.

K druhému jest usúzeno, že by rychtář pokuty z právem ztratil, nebo poněvadž vražda jakožto hlavnějšie nedovodí se, tehda pokuty jakožto věci přístupné neb příhodné bývají udušeny. Muož však rychtář, ač chce, strany připuditi, aby jemu na kříži vieru učinily, že mezi sebú tajného úkladu neučinily sú, aby jeho tak pokut nezbavily.

O žalobě z příčiny vraždy

Toliko při vraždách a při přestúpeních těžkých a ne pro rány mohú někteří z příčiny vraždy obžalováni býti, a obžalovaný tak vyvede se sám třetí lidmi vieryhodnými, jakož se píše v starých práviech. Pakli by padl {poddal se}meziřádkový přípisek mladší rukou {postoupil}marginální přípisek mladší rukou neb pokutovati chtěl, žalobníku dá 60 gr. a rychtáři a městu puol kopy.

O brani v rukú při vraždě přistižené

Proto někto nebývá přemožen z vraždy, že kord nebo meč nahý v rukú jeho byl by zastižen, protož

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).