Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neb donesl na takovéto miesto, v ty věci ani rychtář ani přísežní ani žena a nebo přátelé zabitého neuvieží se, ale ten, jehožto služebník ten bieše neb najatý, ale jinéť by bylo, jestliže by měštěnín proto chtěl sobě osobiti to, že jemu ten host jest dluhem vinovat.

Znamenaj o vraždě

O žalobě z vraždy

Ač žena pro zabitie muže svého žádá, aby jie súd a spravedlivé stalo se, a děti její, buďto vlastní aneb pastorci, spravedlností pohrdajíce řekli by před rychtářem a před súdem, že sami od sebe chtie mstíti smrti otce svého, tehda proti odporu a potupě dětinské ženě prosície nemá milostivé právo býti odepřeno, a také jestliže k rozkázaní rychtáře děti nechtěly by všetečně súdu přijieti, tehda obžalovaný má býti súdem od nich zproštěn. A nad to žádá li, mají býti rukojmiemi skrúceni, aby jeho zlého nehleděli.

O vraždě domnělé

Jestliže obžalovaný pro vraždu třikrát čtrnádcte dní {deset nedělí}marginální přípisek mladší rukou byl by věz {i}meziřádkový přípisek mladší rukouen, a rychtář ani přísežní nevěděli by, jest li vinen či nic, a při jímaní ižádná braň u něho nebyla nalezena, a žádný naň nezažaluje, ani žádá sobě usúzenie, muož z vazby zproštěn a svoboden puštěn býti.

O nájemné vraždě

Ktož druha rozkáže zbíti, by pak slovensky {zjevně, nadhlas}meziřádkový přípisek mladší rukou zapoviedal, aby nebyl zabit, avšak v pokutu vraždy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).