[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[121r]číslo strany rukopisuruka mnoho jest listóv psala proti těm, ješto v svaté vieře křesťanské stojie. A protož dobře se stalo, žes mne nad ní pomstil. Tehda Julianus, kteréž najvětčie muky mohl vymysliti, těmi kázal svatého Quiriaka mučiti a naposledy jeho prsi ostrým mečem kázal prokláti. A tu skončal a bohu se dostal. Amen.

O křížových dnech

Svaté cierkve dávné ustavenie jest, aby kněžie se všemi lidmi, boha prosiec a všech svatých vzývajíc, zvláště dvakrát v roce s kříži chodili. Jednú na svatého Marka a druhé tři dni před božím vstúpením. Na svatého Marka proto s kříži chodili, že jest svatý Řehoř papež slovutný pro jedno veliké dopuštěnie na lidi s kříži choditi ustavil. O tom se takto píše, že Římené ten obyčej měli, u postě nábožně se zpoviedajíc, božie tělo přijímali, ale po Velice noci opět se k hřiechóm neduostojně navracovali. Proněžto byl na ně bóh přepustil hlízy a vředy, ješto dýmy slove. A tak veliká šelma na lidi spadla, že lidé na cestě i za stolem i hrajíc i tancujíc, padnúc náhlú smrtí mřeli, tak že ktož kšil nebo zieval, inhed se požehnal. A ti, ješto tu byli, inhed jemu bóh daj zdrávu býti řiekali. A to jest proto bylo, že ten čas lidé kšiec nebo zievajíc, náhlú smrtí mřeli. A protož i dnes ten obyčej, ktož kší, tomu lidé bóh daj zdrávu býti řiekají, a ta šelma tak jest přestala. O tom se píše u popsání života svatého Řehoře.

Druhé po křížích choditi ustaveno jest po tři dni před božím vstúpením. A to jest proto ustaveno, že pro lidské hřiechy v tom městě u Vlašiech, ješto Vienna slove, bóh veliké

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).