[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

veliké divy jest činila. Najprvé když jedné duchovnie sestře jménem Radslavě rybie kost v hrdle byla uvázla, požehnáním svatého kříže od toho jie inhed pomohla. Sestře také jedné, jiežto Gaudencia řiekali, v obú očí od bělma pomohla požehnavši a řekši: Sestro má milá, bóh tě požehnaj. A když to vece, tak Gaudencia prozře. Jedné také chudé slepé ženě na modlitbách poostavši zrak navrátila, jakžto jest potom jejie sluha Kateřina rozpravovala. To se také v jeden čas přihodilo, že když jejie kněžie kázal dva zlá člověky oběsiti, a když ta dlúhú chvíli visala, tak jakžto každý mněl, že byšta byla umřela, tehda svatá Hedvika kniežete poprosila, aby jí je pustil dolóv snieti. A jakž jsta brzo sňata, tak inhed zdráva vstavše před svatú Hedvikú šedše, jejie svaté milosti jsta poděkovala. Když také jedné noci dlúho bděvši, na modlitbách kniehy otevřevši usnula, v tu dobu sviece hořiecí na kniehy upadla, a sviečka shořevši, kněhám nic neuškodila. Měla jest také svatá Hedvika duch svatý, jenž jie se zjevoval, proročský, co se mělo v budúciech časiech státi. Tak se píše o jejie svaté milosti, že když ještě zamladu ten den na božie narozenie za stolem sedieše, pověděno jie, že by jedno dřevo třešňové v sadu zkvetlo. To ona uslyševši otázala: U vrchu li ktve čili v nižších ratolestech? A když jie řekli, že v nižších, k tomu inhed řekla: To jest jisté znamenie, že tohoto léta na chudý lid veliký mor bude, a tak se jest stalo. To také svému zpovědlníku předpověděla a řkúc: Nescházej s tohoto hradu lehničského, neb jakž brzo sendeš, tak skuoro umřeš. Jiežto on uvěřiv, tři léta dolóv nescházel, potom po třech létech s hradu sšel, odtad až do Krozny na hrad přišel, složil se

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 4 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).