[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<25v26r26v27r27v28r28v29r29v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

že bóh skrze svatého Štěpána mnoho divóv učinil a zvláště šest umrlých z mrtvých vzkřiesil a mnoho nemocných uzdravil. A to sobě v obyčej lidé pro náboženstvie biechu vzeli, že na oltář svatého Ščepána kvietie kladiechu a odtad vezmúc, když na nemocné položili, inhed uzdraveni byli. A zvláště když odtad jednú kvietie vzemše, jedné slepé ženě na oči položili a inhed na tom miestě prozřela a svatému Štěpánu poděkovala. Amen.

Svatého Jana evanjelisty

Svatý Jan evanjelista, jehožto jest zvláště miloval Ježíš, po těch časiech, jakž jest svój svatý slib spasitel svatým apoštolóm splnil a jim ducha svatého seslal s nebe, když se apoštolé po světu rozešli, tehda svatý Jan se odtad pozdvih, do té vlasti, ješto Azia slove, šel a tu svatú vieru slavně vzplodiv, mnoho kostelóv zdělal. To ciesař Domicianus, jenž pohan bieše, uslyšav, ve vrúcí olej jeho vsaditi kázal, aby jeho tak zahubil. Ale jakž bóh chtěl, odtad beze všeho úrazu vyšel. To ciesař uzřev, že od božieho slova kázanie nikterakž přestati nechtěl, kázal jeho ciesař do jednoho dalekého mořského ostrova pryč zaslati. A tak tu v jednotě bydle, kněhy podlé Jezukristova zjevenie o budúcích tajných věcech napsal.

A toho léta když ciesař s tohoto světa sšel, a což bylo za něho ustaveno, proto že jeho Římené nemilováchu, po jeho smrti vše bylo odvoláno. A tak jakož jest byl svatého Jana s hanbú pryč zahnal, takež se pak po jeho smrti do města Efeza z velikú ctí vrátil. A tu lidé proti němu vyšedše, bohu i jemu velikú chválu vzdávali. A když tak v město s lidmi jdieše,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).