[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

s svým starým sluhú, jenž slul svatý Podivoj, jemužto všecko tajemstvie i náboženstvie svatého Václava známo bylo, k kostelu bos jdieše, tehda ten svatý Podivoj, jakž koli v obuvi jda, však veliké zimy trpěti nemohl. Jemužto svatý Václav vece: Podivoji, vidím to, žeť jest zima. Stúpaj u mé stúpěje! A jakž poče v jeho svaté stúpěje stúpati, tak se jemu nohy shřiely, tak že nepoče nic zimy číti a ty jisté svatého Václava stúpěje, že po zmrzlém blátě chodě, své svaté nohy obranieváše všeckny krvavy.

To také svatý Václav zvláštnieho milosrdenstvie činil, že pohanské a porobené děti kupuje, k svatému křtu připravuje, bohu je dědil. Boje se také, aby ižádného člověka krev nevinně nebyla odsúzena, všecky šibenice a žaláře obořiti kázal. Ten také dar svatý Václav zvláštní od boha měl, že proročsky u budúciech časiech mnohé věci převěděl a znamenitě zjeveno jemu bylo, aby tělo své babky, svaté Lidmily, na jiné miesto přenesenie učinil. A tak se jest stalo, že po tom vidění svatý Václav celé tělo svaté Lidmily v Tetíně nalezl, do Prahy přinesl a v klášteře svatého Jiřie, tu kdežto i dnes hřbí, poctivě položil. Potom svatý Václav žádaje věcí nebeských, všech tělesných věcí sobě za nic nenesa, poslal své posly k svatému otci papežovi, od něho odpuštěnie prose, aby mohl, svému bratru Boleslavovi kniežetstvie vzdada, v zákon svatého Benedikta vjíti.

Ale proti tomu bratr jeho Boleslav jeho svatým činóm závidě, tělesných [věcí]text doplněný editorem[181]věcí] doplněno podle KNM III D 44 žádaje, nebeských netbaje, chtieše rád, by

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).