[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<23r23v24r24v25r25v26r26v27r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svého starostu bezdieky oddal, tak však, obrátil li by ji ku pohanským modlám, aby ji sobě za hospodyni pojal. A když ji bezděky na pokoj vedú, inhed ten pohan oslnul a k svým bohóm běžal a jich otázal, mohl li by jemu kterým činem zrak navrácen býti. Jemužto bohové odpověděchu takto řkúce: Proto, že si svatú Anastází zamútil, dán si nám v naši moc a již věčně s námi v pekle býti musíš. A když jeho odtad sluhy domóv tak slepa přivedli, málo poseděv umřel.

A potom svatá Anastázia opět jinému starostě ciesařovu na vězenie dána. A ten uslyšav, že ona veliké sbožie má, promluvil k nie súkromě a řka: Chceš býti pravá křesťanka, učiň tak, jakožť jest tvój bóh přikázal, neboť jest on tak řekl: Ktož kolivěk nevzdá všeho jměnie, což má, nemóž býti mým učedlníkem. Protož, což máš, to mně dadúc, jdiž pryč, kam chceš, a tak pravá křesťanka budeš. K němužto ona vece: Buoh mój přikázal vše prodadúc chudým dáti, ale ne bohatým. A protož, že jsi bohat, bych tobě co dala, proti božiemu přikázaní bych učinila. Tehdy svatá Anastázia v hrozném žaláři byla zamčena, aby tu hladem umřela. A když svatá Theodora, ješto jest byla dáno předtiem krev pro Jezukrista prolivši umřela, ta ji dva měsiece nebeským pokrmem krmila. A potom po několiko dnech kázal ji starosta k žrdi přiviežíc ohněm žieci. A když bohu se modléc skončala, tehda svatá Apolonia jejie svaté tělo pochopivši, jeden kostelík v svém sadu učiniti kázala a tu tělo svaté Anastázie poctivě pochovala. To se dálo za ciesaře Diokleciána po božím narozenie dvě stě a devadesáté osmé léto. Amen.

Svatého Štěpána

Svatý Štěpán, boží mučedlník,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).