[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<<<22r22v23r23v24r24v25r25v26r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

my tebe, hřiešní, prosíme, aby skrze to svaté jméno, že si i sloveš matka božie, ráčila před svým milým synem za ny prositi, abychom tento zlý svět přejdúce, tvého milého syna z tebe narozeného svýma očima mohli ohlédati a s ním v nebesiech bydliti na věky věkoma. Amen.

Svaté Anastázie život

Svatá Anastázia byla rodem z Říma, jednoho velikého a vzácného člověka dci, ale pohan bieše. Ta se jest naučila svatéj vieře ot své matky křesťanky a ot svatého Kryzogona. A když byla vdána za jednoho, jemužto Publio řiekali, vždy se nemocna pořkúc, od něho se, kadyž mohúc, vzdalováše, neb jejie srdce vždy u boze vřieše, a proto vše, což na světě jest, to ji mrzieše. Zatiem uslyšav její hospodář, že svatá Anastázia s jednú dievkú v sprostném rúše, tajieci se po žalářích běhajíc, pro bóh vězňóm potřebu dáváše. Kázal jie snažně střieci, tak že zapověděl, aby jie ižádné potřeby ani jiesti, ani píti v domu nedali pro mrzkost, ješto k nie mějieše, zdali by kterak núzí sešla, aby se on po nie v svém u velikém sboží, šeredně se obcházeje, po vóli bydlil. Tehdy ona jako svatá křesťanka, již se do svého života rozpakujíc, žalostivé listy o svém strastném bydle svatému Kryzogonu často sláše, a on jie utěšené listy zase odsieláše. Potom těch časóv hospodář jejie umřel a ona vždy hospodinu slúžieše. A mějieše svatá Anastázia tři dievky podobné, ješto sobě sestry biechu. Jedné jméno bylo Agathen a druhéj Chionia a třetie Airenen, ty sú byly nábožné křesťanky. A když je ciesařuov starosta

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).