[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

hodinu kat jejie svatú hlavu jednú ranú sťal a tak za krátké jejie přetrpenie přijala v nebeském království kralovánie. Amen.

Život svatého Alexia

Svatý Allexius byl syn slovutného otce v Římě, jemužto Eufemian řiekáchu. Ten Eufemian byl tak mocný, že první na ciesařově dvoře bieše nad jinými, jehožto se slovutnost tiem ukazuje, jakžto se o něm píše, že Eufemianus měl tři tisíce sluh, kteřížto se všickni zlatými pásy opasováchu a v hedvábné se rúcho odieváchu. Ten Eufemian bieše velmi milosrdný, tak že na každý den v jeho domu rozličných chudých tři veliké stoly nakrmováchu, potom sám o poledni u bázni božie s chudými duchovnými pokrm přijímal. Jeho panie Agglaes řiekali, ta všech ctných vášní plna bieše. A když žádného syna nemějiešta, boha za to mnoho časóv prosiešta, až je synem bóh obdaroval, jemužto Allexius vzděli. Toho syna, [když]text doplněný editorem nabyl času, do školy na učenie dali. A když nad jiné v umění prospěl a k dospělým letóm přišel, jemu pannu z ciesařového rodu oddachu a v těch dnech k svatbě slovutně se připravováchu.

A když svatého Allexie s jeho chotí na pokoj vedú, poče svatý Allexius k své panně takto mluviti a řka: Vieš, panno přešlechetná, žeť tento svět nenie nic, bychva s sebú tisíc let živa byla, avšak se vždy musíva skrze smrt rozjíti. Protoť tobě radím, inhed abychom v čistotě hospodinu slúžila. A když jemu ona toho povolila, sněm svój prsten a nákončie pása svého rytieřského, jie dal schovati a řka: Chovaj tohoto dobře, dokad bohu libo bude a buoh buď s tebú i se mnú. To řek svatý Allexius inhed vstav, svého statku s sebú na ztravu vzal a k moři

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).