[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

tento umrlec živ, nechť vstane, chodí a mluví, jinak nevěřte, obludať jest, hlavať se mrtva hýbe. A jakž odtad Šimona odvedechu, tak se poče hlava umrlcova nehýbati. Tehda svatý Petr, podál stoje, pomodliv se bohu i zavola a řka: Jinochu, ve jméno Jezukrista, jenžto pro všecky hřiešné umřel na kříži, přikazujiť, vstaň inhed! A inhed mrtvý vstav i pojide. I chtěli Šimona kamenovati, ale svatý Petr jim zapověděl a řka: Nechajte, dostiť má muky i hanby v tom, že se zná v svém falešném řemesle přemožen. Mistr náš, Ježíš Kristus, v tom nás učil, abychom za zlé dobře odpláceli. V tu dobu jim Šimon vece: Vězta to, Petře a Pavle, nepříde to vám, což žádáte, byšte byli skrze umučenie mučedlníkovú korunú koronováni. Tehda oni odpověděli řkúc: Staň se nám, což žádáme, ale tobě nikda dobře nebuď! Neb což mluvíš, to vše klamáš. Odtad Šimon vstav i jide k jednomu učedlníku, jemužto Marcellus jméno bieše, i přivázal velikého psa před jeho domem ku podvoji a řka: Uzříš, Marcelle, bude liť směti Petr pro tohoto psa k tobě v dóm vníti. Po malé chvíli přijide svatý Petr, požehnáním svatého kříže toho psa odvázal. Ten se pes všem jiným poče radovati, ale Šimonem kúzedlníkem poče trhati a jej pod se podvrh, chtieše zadáviti, i přiběh svatý Petr na psa pokřiče. Tehda pes Šimona nikdiež neuhryzl, ale rúcho na něm až do nahoty ztrhal. V tu dobu lidé to viděvše a zvláště děti se psem po Šimonovi křičiec poběhnú, až jeho jako vlka z města vyhnachu. Pro kteréžto zahanbenie celý rok se nikdiež Šimon v městě neokázal.

A když ty divy

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).