[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Faustinus a druhému Faustus jméno bieše. Matodiana, matka jich, velmi krásná žena bieše. Devěř jejie neprávě ji miluje, zlým skutkem jie lákáše. A když na to přesilně nastáše, Matodiana jako ctná žena a věrná manželka, tu milost mrzce nesúci, hledáše, kady by se tomu obránila a také aby muže s bratrem nesvadila. Tomu se tak silně brániece, umysli sobě, kterak by se odtad vzdálila. Vstavši jednoho jitra, muži sen zamyslivši pověděla a řkúc: Ukázal mi se ve sně muž počestný a takto mi mluvě, abych pojmúc s sebú svá dva syny, Faustina a Fausta, i brala se s nimi pryč a zase se nevracovala, jeliž by mi opět bylo zjeveno. Pakli bych toho nechtěla učiniti, abych to jistě věděla, že i se všemi dětmi umru. To její muž uslyšav, tomu uvěřiv, velmi se užasl a tomu jie povoliv, se dvěma synoma a s počestnú čeledí za moře ji poslal, tak rozkázav, aby u městě, jemužto Athenis řekla, přebyla a syny učiti kázala. Faustinianus pro útěchu bieše najmlazšieho syna Klimenta sobě doma ostavil, jenž pět let vstáři bieše.

A když ta cná žena s syny svými přes moře plovieše, jedné noci vicher se vztrže, až koráb se o skálu rozraziv i potopi. Matku k jedné skále vlny živu přinesechu. Tu na skále sedieci, poče mysliti, bylo li by se hořem utopiti, svá milá syna ztrativše. Druhá mysl jie dieše: Počakaj, zdali je asa mrtvy nalezneš. A když jich ani živých ani mrtvých nenalezla, žalostivým srdcem zaplakala a tak plačíc, v žalosti sebe nečijíc,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).