[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

a všecky sú pohany zbili. Amen.

Na svatého Marka

Svatý Marek evanjelista svatý křest od svatého Petra apoštola přijal. A když svatý Petr apoštol v Římě božie slovo kázáše, křesťané svatého Marka, k němu přistúpivše, poprosili, aby na věčnú pamět křesťanóm svaté čtenie popsal. Tehda svatý Marek, jakž byl od svatého Petra slýchal, tak jistým pořádem svaté čtenie popsav, svatému Petru ukázal. A to svatý Petr snažně ohledav, tomu svědečstvie dal, že jest všecko svatý Marek podlé všie spravedlnosti svaté čtenie právě popsal. Zatiem vida svatý Petr, ano svatý Marek statečně svaté viery brání, jeho do Akvileje poslal. A tu slovo božie káže, veliké množstvie lidu na vieru obrátil. A tu také jako i v Římě svaté čtenie napsav, křesťanóm ostavil až do dnešnieho dne. Potom svatý Marek jednoho akvilejského měštěnína, jemužto jméno bylo Ermokoras, na vieru obrátil, do Říma k svatému Petru vedl, aby jeho akvilejským biskupem posvětil. Tehda svatý Ermokoras od svatého Petra ten úřad přijem, akvilejským kostelem duostojně vládna, bez přestánie slovo božie kázáše. A zatiem pohané jeho jemše umučili.

A potom svatý Marek s svatým Petrem do toho města, ješto Alexandria slove, poslán. A tu jest najprvní slovo božie kázal. A tak jest byl pokory veliké svatý Marek, že sobě palec uťal, aby nebyl na kněžský stav svěcen, se za neduostojného maje tak duostojnému úřadu. Ale svatý Petr z boží pomocí to přemohl, svatého Marka biskupem posvětiv, do Alexandrie jeho poslal. A tam přišed, slovo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).