[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

svatý Vitališ když se nechtěl modlám pohanským modliti, kázal pohanský súdce Paulinus, hlubokú jámu učiniec, jeho živa pohřésti. A tak sú učinili, svatého Vitališe za živa pohrabali a jeho svatú hospodyni u Medioláně na smrt pro vieru křesťanskú ubitú pochovali. Amen.

Život svatého Petra mučedlníka

Svatý Petr, buoží mučedlník, byl jest zákona predikátorového, rodem z Berúna Jetřichova. Když byl zmladi do školy dán, nad jiné děti v umění prospěl, ale ducha svatého vdešením jal se mysliti, kterak jest tento svět nebezpečný a hrozné práci poddaný, ode všeho vstav, do predikátorového zákona všel. V kterémžto zákoně, jakžto svědčí svatý otec Innocencius papež na tom listu, na němž potvrzuje jeho svatosti: Tak se dobře vedl, až jest byl všem jiným na příklad. A to zvláště v obyčeji měl, že na všech svých modlitbách za to hospodina snažně prosieše, aby jemu nedal jinak umřieti, než svú krev prolé pro svatú vieru křesťanskú. A když jednú v jednu hodinu nábožně snažně za to boha prosieše, přišel k němu hlas z nebes a řka: Petře, věz to, že si v nebesiech ke všem svatým mučedlníkóm připsán. Z kteréhožto zjevenie inhed s radostným pláčem křížem na zemi padl, a z toho hospodinu poděkoval. A potom to svému zpovědlníkovi pronesl, zapověděv, aby nikomu nepravil, jeliž po jeho skončení.

Potom když za těch časóv neskrovně po lamparských městech kacieři se rozmáháchu, tehda

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).