Žaltář wittenberský

Evangelisches Predigerseminar (Lutherstadt Wittenberg, Německo), sign. VI A 6, ff. 1r–262r. Editoři Kunertová, Helena, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[4v]číslo strany rukopisuPs5,4 Nebo k tobě zmodli sě, hospodine, ráno uslyš[41]uslyš] exaudies lat. hlas mój. Ps5,5 Ráno přistúpi k tobě i[42]i] nadepsáno jinou rukou (?), nemá Vintr 1986 uzři, nebo[43]nebo] původně nebo ne rkp., ne přepsáno jinou rukou na ty,neboti Vintr 1986 bóh nechce křivdě ty jsi. Ps5,6 Ni bude přěbývati podlé tebe zlobivý, ani ostanú nespravedliví přěd očima tvýma. Ps5,7 Nenávidil si všěch, ješto dělají nepravdu, zatratíš všěcky, již[44]již] guz rkp., juž Vintr 1986 mluvie lež. Mužě zkirvavého a lstivého vzmirzkuje hospodin. Ps5,8 Ale jáz ve množství milosirdie tvého vendu v dóm tvój i[45]i] navíc oproti lat. vzpadaji k chrámu[46]chrámu] tramu rkp.[5r]číslo strany rukopisusvatému tvému v [47]v] wz rkp. bázni v tvéj. Ps5,9 Hospodine, veď[48]veď] deduc lat., duc var. mě v [49]v] u Vintr 1986 pravedlnosti tvéj, pro nepřátely mé oprav přěd tobú cěstu mú. Ps5,10 Nebo nenie v ustech jich pravda, sirdce jich ješutno jest. Ps5,11 Rov otvořený jest hirdlo[50]hirdlo] na okraji jinou rukoupřipsáno vel hrtan jich, jazyky svými lest činiechu, sudi[51]sudi] srov.Vintr 1989, súdi Vintr 1986 jě, bože. Ať padnú[52]padnú] na okrajijinou rukoupřipsáno vel pohyňte u myšleních svých, podlé množstvie nelítostí[53]nelítostí] srov. Vintr 1989, nelítosti Vintr 1986; na okrajijinou rukoupřipsáno vel nemilostí jich vypuď jě, nebo vzbudili[54]vzbudili] na okrajijinou rukoupřipsáno vel hněvali sú tě, hospodine. Ps5,12 I vzveselé sě v tobě[55]v tobě] navíc oproti lat., + in te var. všickni, již úfají v tě, na věky sě vzveselé i vz[5v]číslo strany rukopisupřěbýváš v nich. I vzchválé sě v tobě všickni, již milují jmě tvé, Ps5,13 nebo ty požehnáš pravému. Hospodine, jako s [56]s] nadepsáno jinou rukou ščítem dobré vóle tvé korunovals[57]korunovals] korunals rkp.[58]mě] nos lat.. Chvála[59]Chvála] hwala rkp., majuskule nedoplněna otci i synu…[60]Chvála … synu] navíc oproti lat.

Ps6,1[61]verš nepřeložen Ps6,2 Hospodine, ne v rydání tvém třeskci[62]třeskci] treskci Vintr 1986 mě ani v hněvě tvém kaž mi. Ps6,3 Smiluj sě nade[63]nade] ade rkp. mnú, hospodine, nebo nemocen[64]nemocen] původně nemocze rkp., jinou rukoupřipsáno n sem, uzdrav mě, hospodine, nebo smúceny súť všěcky[65]všěcky] navíc oproti lat., + omnia var. kosti mé. Ps6,4 [I]text doplněný editorem[66]I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986 dušě má zamúcena jest velmi, a ty, hospodine, i dokudže? Ps6,5 Obrati[67]Obrati] srov. Vintr 1989, Obráti Vintr 1986, hospodine, i zprosti duši mú, spasena mě učiň pro

X
41uslyš] exaudies lat.
42i] nadepsáno jinou rukou (?), nemá Vintr 1986
43nebo] původně nebo ne rkp., ne přepsáno jinou rukou na ty,neboti Vintr 1986
44již] guz rkp., juž Vintr 1986
45i] navíc oproti lat.
46chrámu] tramu rkp.
47v] wz rkp.
48veď] deduc lat., duc var.
49v] u Vintr 1986
50hirdlo] na okraji jinou rukoupřipsáno vel hrtan
51sudi] srov.Vintr 1989, súdi Vintr 1986
52padnú] na okrajijinou rukoupřipsáno vel pohyňte
53nelítostí] srov. Vintr 1989, nelítosti Vintr 1986; na okrajijinou rukoupřipsáno vel nemilostí
54vzbudili] na okrajijinou rukoupřipsáno vel hněvali
55v tobě] navíc oproti lat., + in te var.
56s] nadepsáno jinou rukou
57korunovals] korunals rkp.
58mě] nos lat.
59Chvála] hwala rkp., majuskule nedoplněna
60Chvála … synu] navíc oproti lat.
61verš nepřeložen
62třeskci] treskci Vintr 1986
63nade] ade rkp.
64nemocen] původně nemocze rkp., jinou rukoupřipsáno n
65všěcky] navíc oproti lat., + omnia var.
66I] Et lat., majuskule nedoplněna, na volném místě předepsána reprezentanta i, nemá Vintr 1986
67Obrati] srov. Vintr 1989, Obráti Vintr 1986
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).