Dačický z Heslova, Mikuláš: Prostopravda

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III G 28, 1r–66r. Editor Kuderová, Pavlína. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[6r]číslo strany rukopisu

A viro paupere sicut a divite causam prospice, non personamcizojazyčný text

Nic na to nedbají, nebo chudý, i dobře se[q]se] gſe chovaje, při nemilostivých a nemilosrdných boháčích v potupě a v ošklivosti zůstává.

Mnozí pak, když nepravě statkuov nabudou, jmenují to (však lživě) božím požehnáním, ale na duši a dobrém svědomí chudí zůstávají.

Dum surgunt miseri, nesciunt miseris miserericizojazyčný text

Mnohý nuzný, bídný člověk,

zbohatnouce jakkolivěk,

čím byl, nechce pamatovat,

nad chudými se[r]se] gſe smilovat.

Ale: Kdo sobě všech váží lehce,

ten upadna potom těžce,

když z pejchy v nouzi přichází,

zas ho žádný nic neváží.[6]Na spodním okraji folia je toto čtyřverší zapsáno znovu mladší rukou

Ergo: Accurate cogita mutabilia,cizojazyčný text

nam sors omnia versat.cizojazyčný text

Qui enim stat, videat, ne cadat.cizojazyčný text

[6v]číslo strany rukopisu

Cito improborum leta ad perniciem caduntcizojazyčný text

Nepravě statek nabytej nedědí,

o tom potom rodičův děti zvědí,

ale šibalé na to nic nedbají,

předce, jakkoliv mohou, hltají.

Takovým pak čert v pekle oplatí,

že jsou tak šibalsky byli bohatí,

neb takoví statkové jsou proklatí.

Protož dobře jest spravedlivě se[s]se] gſe chovati,

života blahoslaveného vyhledávati.

Nešlechetně činí, kdo jiných lidí těžkostmi svého zisku vyhledává.

[7r]číslo strany rukopisu[7]prázdné

[7v]číslo strany rukopisu

Non omnia possumus omnes et morte aequamurcizojazyčný text

Kdybychom na světě pořád všickni

v bohatství, slávě rovni byli vždycky,

tak se[t]se] gſe zasedli veřejně spolu,

medle, kdo by nám pak sloužil k stolu.

Ne všickni se všeckno být můžeme,

smrt nás srovná, nežli se[u]se] gſe nadějeme.

Jmáš-li urozenost po rodu,

slávu v světě a svobodu,

hleď toho ctně užívati,

by moh v dobrém prospívati,

proti Bohu nepejchati.

Nebo: Dobré mravy, ctnost, šlechetnost,

ozdobují urozenost.

Kde se[v]se] gſe to pak nenachází,

tu erbové nic neváží.

[8r]číslo strany rukopisu

Věř ne všecko, co slyšíš!

Miluj ne všecko, co vidíš!

Mluv ne všecko, co víš!

Čiň ne všecko, co chceš!

A zoumysla nehřeš,

nebo víš, že umřeš.

Když pes psu blechy vybírá,

pokoj mezi nima bývá.

O kost hned zle mezi nimi,

rvou se[w]se] gſe s sebou i s jinými.

Nedobře jest s takovými

lidmi v tom nápodobnými.

[8v]číslo strany rukopisu[8]prázdné

[9r]číslo strany rukopisu

Fulmen est, ubi cum potestate habitat iracundiacizojazyčný text

Nesuď spěšně a hněvivě,

aby nepykal lítostivě,

nebo pokud v hněvu trváš,

nic před sebe bráti nemáš.

Rozvaž nejprv dobře, zdravě,

ne hnedky po vsteklé hlavě.

Nebo: Zeď čelem chtít proraziti,

múdama ježka zabiti,

toť se[x]se] gſe netrefí nikoli,

pokus toho, kdo chce koli,

spíše mozk z hlavy vyrazíš,

varlata sobě pokazíš.

Tluč rače pěkně na dveře,

ať se[y]se] gſe povlovně odevře.

Hněvem, zlostí nezejskáš, věz,

kde nemůžeš přeskočit, podlez.

Zle-li pak navaříš, sám to sněz.

X
qse] gſe
rse] gſe
sse] gſe
tse] gſe
use] gſe
vse] gſe
wse] gſe
xse] gſe
yse] gſe
6Na spodním okraji folia je toto čtyřverší zapsáno znovu mladší rukou
7prázdné
8prázdné
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).