Dačický z Heslova, Mikuláš: Prostopravda

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III G 28, 1r–66r. Editor Kuderová, Pavlína. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[66v]číslo strany rukopisu

Věřme v Pána Boha více,

ne v pleticháře, hadače,

neb Buoh činí, kdy co ráčí,

svou všemohúcností kráčí,

není hvězdářům zavázán,

ale jest sám všech věcí pán.

Doktory pak medicinecizojazyčný text

také známe, o nichž víme,

žeť umějí sračky dáti

i měšec vypurgovati.

Buď uzdraví, neb udusí,

předce doktoru dát musí.

Smiluj se Pán Bůh nad duší!

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).