Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

lopatce učiň z šindela, pak ten kóň kaž bíti dobře po břiše, a tak je umoříš.

Kterému pokazie se rty

Vezmi střiedu z tvrdého chleba, k tomu soli tolikéž, navěžiž přes noc. A druhý den vezmi špangrýna, totiž galštajnu, a hlíny nežžené a uvěžiž jemu a nechajž do třetieho dne.

Který kóň má haghuf, to jest když se vlasy nad kopytem drastie

K tomu vezmi čisté kadidlo a rožži to na dva prsty v šíři a ztluciž to v horkéj medenici a vlož jemu za horka, po třech dnech sejmi a učiň otruby a soli rovně a lítného octa, směsiž to v hromadu a tři mu často, tudy bude zdráv.

Který kóň se má přístih na sobě

Vezmi otrubóv pšeničných a vař je v octě a v sádle a přičiň jemu peciny, nemaž ale, tak jemu vstav tu nohu v ty otruby a obiň jemu tlustě okolo žíly, tak jej zhojíš.

Který kóň sobě plece vyrazí

Vezmi nožík včiniž jej v proščepec, zbodiž jemu to plece dobře, ažť z něho dobře krev pójde, natřiž jemu z tú krví a z solí dobře plece a potom pomaž jemu starým sádlem, nedajž jemu se lzáti.

Který kóň dýchavici

Vezmi úhoř živý, pustiž koni v hrdlo a oděj jej, ať jest dobře v teple, a tak jej zhojíš, než takéť umírá, než musíš se toho vážiti.

Který kóň má bělmo na oce a chceš jemu sehnati

Vezmi bielý zázvor a soli málo a kuřěcé lajno bielé a bielek vaječný, směsiž to v hromadu. Vezmiž březové dřěvo a provrtaj, vlíž to vše v to dřevo, spaliž je, ať bude jako uhel, potom sejma tu hlavní, vyjmiž to, ješto byl vlil v to dřevo, učiniž prach, spiž ten koňovi v oko tak dlúho, doniž mu to bělmo nesejde. Aneb vezmi to kořenie, ješto slove světlík, dávajž to kořenie koňovi jiesti v ovse, od tohoť bělma zbude.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).