Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[galmej]text doplněný editorem[5]doplněno podle rkp. NK XI C, to jest hlína a prodávajíť ji v krámiech. A sezžiž to na uhlí a vezmi galštajn, tu trojí věc sčiň v hromadu a učiň prach, sypiž jemu v oči.

Má li kóň prchněly

Tehda myj jemu nohy kalkusem a močem, až právě ty krásty spadnú, pak vezmi staré sádlo a rtut a síru, směsiž to v hromadu, mažiž tiem často, a budeť zdráv.

Který kóň má črvy v žaludku nebli v břiše

Vezmi ocet a vaječné skořipiny, ztluciž to a vezmi rez od železa a pražený peř, směs to v hromadu, zhřěj, ať jest vlažno, vlíž koňovi v hrdlo, aneb vezmi řebříček a shřěj u ohně, a když bude hodně vlažno, vlij jemu vhrdlo.

Jsú li kterému koni krtice mezi koží a masem

Tehdy vezmi koňský hnát, sezžiž jej na prach, a špangrýn k tomu, pak prožha kóži na tom miestě, kdež krtice jsú, nasypiž toho prachu.

Ale to máš věděti, že troje sú krtice, prvnie sú od kolena do kopyta, a těm dějí vlk. A to poznáš tak, že na tom miestě srst se zdrastí a také toho miesta se kóň dotknúti nedá. To takto musíš zapuditi: Vezmi dva kozlová řemeny, svěžiž jemu nohy svrchu i dole, pak odpudiž krev a ihned se srazí krev jako ořech a ihned prořež to miesto horkým železem a napusti na to pengrina a zavěž tu ránu za tři dni, tiem také uléčíš návnú kost.

Druhé se krtice počínají od ocasa, a to jest znáti, když se kóň nazad češe na ocasu. Když to miesto omočíš, nalezneš bolest jako ořech, rozřěziž jemu kóži a natři v rámu peregrina, pak odchýle vlasy, navěžiž jemu síru z starým sádlem a s peregrinem a s semenem blénovým. Pakli se zameškáš, vyrazíť se vždy, tehdy jej umoříš. Tak ta miesta sezži všecka. A vezmi kost koňskú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).