Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

na prach, k tomu přičiň kus sádla vstrč jemu v řit, a tak bude scáti.

Který má špáty

Tomu koni kóži na kříž prořež a navěž na to za tři dni, a tiem bude zdráv.

Který má múchy

Tomu prožži to miesto znenáhla horkým železem a potom nalož soli s režným chlebem přes den a přes noc, a když sejmeš, natři jemu peregrina, ať hustě bude.

Který kóň má próboj z nohy

Tu jej prořež horkým železem a ihned měj horký chléb, nalož na to, nechajž za tři dni. A potom vezmi staré sádlo a listie jedlové, ztluc a na ránu nalož.

Který kóň má dýchavici

Tomu vezmi horce, puol čéši vína a soli čtvrtú čést, pak to zvař u víně, nalíž koni v hrdlo po tři dni, bude zdráv.

Který kóň se ochvátí

Sejma uzdu s něho, provlečiž skrze lajno člověčé horké a vzděj uzdu jemu na hlavu zase a zadus jemu chřiepie, až bude prskati, a tiem se zhojí. Pakli to nepomóž, ale pusť jemu krev ze všie nohy. Pakli to nepomóž jeho, viem, že pomóž, ale přivěž kóň na prúd, ješto z vysoka odněkad padá, jakožto z mlynářských stavóv, a to jemu vytepe všichny trudy z nóh, ale nechaj celý den státi.

Který kóň má lokty

Tomu tři léskú suchú a čiň to často, tiem mu pomóžeš a bude zdráv.

Který kóň má oteklé hrdlo, že proto jest to

Vezmi dvě nebo tři vajce syrové a směs je s octem a učiň prach z toho tak mnoho jako palec, pak povrha kóň, učiň proštěp a navěž naň kúdele a obvěž koňovi hrdlo, až se jemu nežity propadnú, a potom vlož to koni v hrdlo spolu, tiem jemu pomóžeš.

Který kóň sčavku má

Vezmi lot bobku a čieši vína nebo piva a zhřěj, ať jest vlažno, vlíž koňovi v hrdlo, učině skrze bielú rúchu.

Kterému koni jsú rúpi

Přivěž jej k silnému kólu neb k věřěji, ať se nemóž utrhnúti, tehdy dvě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 22 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).