Albrant, mistr: [Koňské lékařství, KNM IV H 28]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV H 28, 319r–324v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Který kóň sobě plece vyrazí

Kaž jej vésti na řeku a kaž na něm jezditi po řěce tak dlúho, ažť by dobře utál, vyjeda z řěky, kaž na něm klusati, ažť se dobře zhřeje, vediž jej [k]text doplněný editorem kováři a kaž jemu krev z prsí púščeti a tú krví kaž jemu dobře prsi zmazati a nechaj ho tak státi až do třetieho dne a tiem jemu zpomóžeš.

Který kóň má žlázy přischlé

Vezmiž mravišče všichno i s mravenci, vložiž to všecko v kadečku, nalíž na to vody mnoho, daj ji tak píti tomu koni po tři dni. A v té chvíli jiného jemu píti nedávaj a měj jej v teple, a budeť zdráv etc.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 24 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).